73137. lajstromszámú szabadalom • Eljárás súrló- tisztítóhomok előállítására

Mejr.iel«»iJt 1919. evi február lió 1-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73187. szám. Xl/e. OSZTÁLY. Eljárás súroló- és tisztítóhomok előállítására. FALLNICHTS INDUSTRIE-WERKE G. M. B. H. CÉG HAMBURG/M EIDELSTEDTBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 10-ike. A zsírtalan mosószerek között legjobban vált be azon szer, mely H0° B nátronvíz­üveg és 50%> kálilúg keverékéből áll, mely keverék mészhydrát segélyével van sűrítve. Ha ezen erősen koncentrált keveréket meg­felelő vízmennyiségekben föloldjuk, akkor egy erősebb vagy gyöngébb mosólúgot ka­punk, melyben ruha mosható. Ezen alkálikusan reagáló keverékből egy a kéz tisztítására kiválóan alkalmas igen hathatós súroló- és tisztítószert a következő módon állíthatunk elő: 42 kg vízüveg, 42 kg 50°/o-os marókálilúg és 10 kg víz ke verékét tölhevitjük. Ehhez 6 kg finoman őrölt mészhydrátot adunk, miáltal a folyé­kony keverék azonnal megsűrűsödik, illetve kenőképessé válik. Ezen keverékhez az alant leírt módon ke­zelt 30 kg gyantasalakot addig keverünk, míg elszappanodás nem következik be. Az elszappanósított anyagot finom márványpor háromszoros mennyiségével összekeverjük és a pépet egy réteggé kiterítjük és megszá­rítjuk. A megszárított anyag finom por alak­jában hull széjjel és azt finom, tiszta ho­mokkal szükség szerint összekeverjük. A gyantatermelés bői visszamaradó gyanta­salaknak az anyaghoz való hozzákeverése jelenleg igen nagy gazdasági jelentőséggel bír és a kalihomokot kézmosási célokra al­kalmassá teszi. Ezen salak t. i. még cse­kély mennyiségű gyantát és terpentint tar­talmaz, mely alkatrészek ismételt kivonása azonban költséges. A darabos gyantasalak nyúlós és na­gyobb kéreg (moha) és kődarabokat tartalmaz. Meleg lúgban való föloldása tekintettel a nagyobb darabokra egyrészt céltalan volna, másrészt pedig a terpentin elillanna. Ezen oknál fogva a salakdarabokat megőröljük. Minthogy azonban ezen salak ragadós és rugalmas, a közönséges őrlés nem fogana­tosítható, mert az őrlemény különösen me- * leg hőmérséklet mellett megint összesülne. A találmány szerint olykép járunk el, hogy a golyós malomban való őrlés alkal­mával a salakdarabokra egy hygroszkópikus anyagot pl. kálcinált szódát hintünk, mely a nedvességet fölszívja és száraz őrlést biztosít Terpentinveszteség ezen eljárásnál kivan zárva. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás súroló- és tisztítóhomoknak előállí­tására alkálikusan reagáló sókból és ho­mokból, azáltal jellemezve, hogy vízüveg,

Next

/
Thumbnails
Contents