73134. lajstromszámú szabadalom • Sajtolt szántóvas

Megjelent 1919. évi február lió 1-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73134. szám. x/a. OSZTÁLY Sajtolt szántóvas. DENGJEL ADOLF VASKERESKEDŐ NAGYSZEBENBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 16-ika. Az eke leglényegesebb képező szántóvas előnyösen kézzel kovácsolt vasból készül. Azonban a kovácsolt szántóvasaknak az a hátránya, hogy egyenlőtlen alakjuk folytán minden egyes szántovasat az eketesthez hajlítás által hozzá kell illeszteni, ami nagy időveszteséggel jár. A kézzel kovácsolt szántóvasaknak további hátrányuk az, hogy a falvastagság egyenlőtlen, miáltal a kopás is egyenlőtlen és hogy tömör orral kell készíteni, habár erre semmi szükség nincsen, minthogy az oldalszárnyak előbb kopnak el, mint az orr. A találmány tárgya oly szántóvas, mely­nél ezen hátrányok ki vannak küszöbölve és amely minden hozzáillesztés hajlítás igénybevétele nélkül az eketestre erősíthető. A találmány lényege abban áll. hogy a szántóvas nem kovácsolás, hanem a sajto­lás útján állíttatik elő és hogy a nagymérvű igénybevételeknek elientállhasson egy bizo­nyos részén szintén sajtolás útján előállí­tott merevítő bordával van ellátva. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az eketestre erősítendő szántóvas hosszmetszete, a 2. ábra fölülnézete. Az (a) szántóvas (b) oldalszárnyaival együtt sajtolás útján olykép állíitatik elő, hogy minden részén egyenlő falvastagság­gal bír. Kellő merevítés céljából a szántó­vas két (b) szárnya, valamint a szántóvas metsző csúcsa alsó fölületén a megfelelően hajlított (c) lappal van merevítve, mely a szántóvassal szilárdan van összekötve. A szántóvas ezen szerkezeténél fogva tömeges gyártásra alkalmas ós minden nehézség nélkül az eketestre erősíthető. SZA.BADA.LMI IGÉMY. Szántóvas, jellemezve azáltal, hogy sajtolás útján egyenlő falvastagsággal bír és két oldalszárnya, valamint metsző csúcsa alsó részén egy megfelelően hajlított merevítő lemezzel van szilárdan össze­kötve. (1 rajalap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents