73109. lajstromszámú szabadalom • Tintatartókészülék

Megjelent 1919. évi január lió 16-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73109. szám. IXa/b. OSZTÁLY. Téntaitatókészülék. STEINMANN GYULA KERESKEDŐ KAISERSLAUTERNBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 4-ike. Elsőbbsége 1916 ugusztus hó 5-ike. Jelen találmány tárgya téntatartóké­sziilék könyvalakba fűzött itatós papír­lapok számára, mely készülék nagy egy­szerűsége és célszerűsége által tűnik ki. Sajátságos szerkezet folytán a téntatartó tömböt kényelmesen lehet fölhelyezni és levenni, ami különösen az itatólapok át­hajtogatásánál bír fontossággal. A találmány tárgya a mellékelt rajz­ban van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az itatókészülék a fölhelyezett itatótömbbel, a 2. ábrán a hozzávaló itatótömböt oldal­ról és a 3. ábrán fölülről nézve. A merev fölső (a) lemezen egyik végé­vel a lemezzel szilárdan összekapcsolva a rágós (b) itatókengyel van alkalmazva, amelyre az (f) itatótömb helyeztetik föl. A (b) kengyel szabad vége az (a) lemez derékszög alatt lehajlított (c) ütközőjéhez rugósan támaszkodik és az ütközőn el­rendezett (d) pecek által vezettetik. A (b) kengyel szabad végére a kengyel kényel­mes visszahúzásához az (e) gyűrű van fölszegecselve. Az (a) lemez és a (b) kengyel szilárd összeköttetési helyén az (i) nyelv van kicsákozva, a melybe a fűző­kapocs által képezett (o) fülével az (f) itatótömb beakasztatik. Az (f) itatótömb szabad végeit a (c) ütköző és a (b) ken­gyel visszahúzott szabad vége közé tol­juk, miközben a (d) vezetőpecek az (f) itatótömb (n) hasítékaiba kerülnek. Ha az (e) gyűrűt elbocsátjuk, a (b) kengyel szabad vége a (c) ütközőhöz rúgósan hozzáfekszik és az (f) itatótömb végeit rögzíti (1. ábra). Az (f) itatótömb lesze­dése alkalmával a gyűrű segítségével a (b) kengyel szabad végét visszahúzzuk, mire az itatótömb magától leesik és ki­akasztható. SZABADALMI IGÉNY. Téntaitató-készülék könyvalakba fűzött itatópapir-lapok számára, azáltal jel­lemezve, hogy a (b) itatókengyel sza­bad vége belülről az (a) itatólemez (c) ütközőjéhez rúgósan hozzáfekszik és ezáltal a könyvalakba fűzött, a fűzési végén a hajlásba befektetett (e) rúd­dal az (i) kengyelbe beakasztott (f) itatólapoknak a (b) kengyel szabad vége és a (c) ütköző közé tolt szabad végét rögzíti. (1 rajzlap melléklettel ) .MJUM (tavim rAmMit* NYOMDÁJA wwi i n*

Next

/
Thumbnails
Contents