73093. lajstromszámú szabadalom • Éremtartó tű

Megjelent 1919. évi .január hó 4-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78093. szám. VI/a. OSZTÁLY. Éremtartó-tű. CYBULSKI WLADIMIR SZÁMVIVÓ ALTISZT TRENGSÉNBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 25-ike. Jelen találmány tárgya éremtartó-tű, mely az éremnek a ruhadarabra való könnyű és gyors föltüzését teszi lehetővé és tartó­szalagoknak körülményes fölvarrását nélkü­lözhetövé teszi. A találmány tárgyát képező éremtartó-tű lényegében az éremtartó-szalag számára való hosszúkás tartófülből áll, mely meg­felelő távolságban a rúgós tüzőtűt és a tű­elzáró toldatot tartja, mely célszerűen ka­pocs alakjával bír, mely végével a tűesú­csokon kívül a fölső fülszáron függő érem­tartó-szalag belső szárnyát is körülfogja és ezzel az éremszalagot a tartótűről való ön­működő leemelése ellen biztosítja, illetve az érem lengését megakadályozza. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. és 2. ábrákon az éremtartó-tű' elül­nézetben, illetve oldalnézetben, a 3. és 4. ábrákon a tű használatban elül­nézetben, illetve sémás keresztmetszetben. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett éremtartó-tű áll a hosszúkás (1) fülből, melynek fölső szára egyenesben halad, alsó szára pedig középen a (2) toldatba megy át, melynek vége (3) kapoccsá van kiképezve. Ez képezi az elzárást az egymástól bizonyos távolság­ban az alsó fülszáron alkalmazott rúgós (4) tűzőtűk számára és ezenkívül a (6) érem­tartó-szalag fogvatartására szolgál azon értelemben, hogy az a berendezésről nem emelkedik le, illetve az érem járás közben nem lenghet ki túlságosan. Az érem föltüzésénél a (b) éremszalag belső (6) szárnyát az (1) fülön és végével a (3) tűelzáró kapcson vezetjük át, a külső (5) szárny pedig szabadon csüng alá; erre az érmet a szokásos módon az éremszalag (7) tartó kampójába beakasztjuk. Végül az érmet a berendezéssel együtt a ruhadara­bon megerősítjük, amennyiben a (4.) tűket a biztonsági tűkhez hasonlóan a (8) szöveten áttűzzük és azután a (3) zárókapocsba be­akasztjuk. Az érem, illetve (7) szalag föl­tűzése természetesen akkor is lehetséges, ha a tartótű a ruhadarabra már föl van erősítve. Hogy az éremszalagot eltolódás ellen biztosítsuk, a két (4) tű U-alakban szorosan a fölső fülszárig ér, úgy hogy (4) görbületi részük az alsó (6) szárnyra szorító hatást gyakorol (4. ábra). A tartótű alakja úgy van választva, hogy az éremszalag által tökéletesen átfödetik. Ehhez a rajzban föltüntetett alak nem föl­tétlenül szükséges és az egyes alkatrészek-

Next

/
Thumbnails
Contents