73064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 70837. sz. szabadalom szerint metallizált cement-, cementbeton-, mész-, trassz-, habarcs és hasonló anyagok fölületeinek díszítésére

Megjelent 1919. évi január hó 4-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL.; SZABADALMI \ u-t % ól ** i S/ 73064. szám, XVI/d. OSZTÁLY­Eljárás a 70837. számú szabadalom szerint metallizált cement-, cementbeton, mésztrasszbabarcs és hasonló anyagok fölületeinek díszítésére. r DR SANDERS LAJOS ADöS^ÁN MÉRNÖK AMSTERDAMBAN ÉS SANDERS ARTÚR GYULA MAGÁNZÓ AMSTERDAM/" SLOTENBEN. A 70837. 1. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 janins hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 17-ike. A 70837 1. sz. törzsszabadalom szerint ce­mentből, cementbetonból, vasbetonbői, mész­trasszból, gipszből, kőanyagból égetett agyag­ból stb. álló tárgyakon vagy burkolatokon festő, vagy keményítőréteget létesítünk az­által, hogy a habarcsot esetleg fémpor, érc­por vagy hasonlók hozzákeverése mellett, kellő keményedés után fém vegyülettel, ill. fémsóoldattal kezeljük. A találmány szerint a fenti eljárással léte­sített bevonatot hevítéssel változtatjuk, ill. díszítjük. Ezen hevítés, mely közvetlenül a tárgyaknak a fémvegyülettel való kezelése után, vagy tetszőleges hosszú idővel ez után hajtható végre, lényegesen megváltoztatja a kezelt tárgyak külső megjelenését, amidőn valószínűleg a tárgyak strukturája szenved változást. Azzal, hogy a hevítést pl. Bunsen­lángzó segélyével csak helyenként végezzük, a tárgyak színárnyalatait változtathatjuk és márványozást létesíthetünk. A hevítéssel di­szítményeket is fejleszthetünk ki. A külső megjelenés igen erősen változik meg, oly tárgyaknál, burkolólemezeknél stb., amelyeket rézvegyületekkel kezeltünk. A hevítés ezen esetben kifejezett fémfényt idéz elő. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a 70837. számú szabadalom sze­rint metallizált cement-, cementbeton, mésztrasszhabarcs és hasonló anyagok felületeinek díszítésére, jellemezve azál­tal, hogy a felület külső megjelenésének megváltoztatására hevítést alkalmazunk. mujK RCwvfcrtAmuto htomoAj*

Next

/
Thumbnails
Contents