73002. lajstromszámú szabadalom • Trágyaszóró taliga

Megjelent 1918. évi december lió í>-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73002. szám. X/a. OSZTÁLY­Trágyaszóró taliga. JOHANN LIEB1EG & CO. CÉG EISENBRODBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 11-ike. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 18-ika. A jelen találmány tárgya trágyaszóró ta­liga, mely lényegében egy- vagy többkerekű taliga legmélyebb részén elrendezett tar­tályból áll, melynek falai egészen a fené­kig lefelé konvergálnak; a tartály feneke szita, melyet a keréktengely ide-oda haladó mozgásban tart. A mellékelt rajz a találmány tárgyának foganatosítási alakját szemlélteti, melynél a tartály egykerekű taligára van helyezve, még pedig: az 1. ábra a fölülnézetet, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—A irányá­ban való függőleges metszetet matatja. Miként a rajzon látható, az (a) trágya­tartály az (m) oldalfákon az egykerekű ta­liga keretén oly módon van megerősítve hogy annak (m) oldalfái keresztezik a tar­tálynak (2), (2) falait; ezen (2), (2) oldalfalak lefelé konvergens elhelyezéssel bírnak, hogy a trágyaszer utánsülyedését megkönnyítsék ezen oldalfalak közvetlenül a (v) szitafölüle által képezett fenékhez csatlakoznak. A tartály fenekét képező (v) szitafölület (w) kerete az (a) tartály (3), (3) keskenyebb falaiban van vezetve; a (w) keret két he­yén az (r) keréktengelyen elrendezett két e) lorgattyú (z) forgattyúrúdjai vannak meg­erősítve, ami által a (v) szitafölület a taliga eltolásakor ide-oda mozgásban tartatik, ami a (v) szita eltöinődését megakadályozza. A (z) forgattyúrudakat a (w) szitakerettel összekötő (4) csap egyszerű eltávolítása sza­baddá teszi a szitakeretet, úgy, hogy az a kulisszavezetékből kihúzható és sűrűbb vagy ritkább szitával bíró kerettel cserélhető fel, ami lehetővé teszi, hogy mindenkor a föl­használt trágyaszer tulajdonságainak leg­jobban megfelelő szita alkalmaztassék. A (v) szita fölött (p) tolattyú van elrendezve, mely a szítát teljeseú, vagy részben lefedheti azon célból, hogy a szóróberendezés működése teljesen vagy részben megszűntethető legyen. A leírt berendezésnek az az előnye, hogy a trágyázó szernek teljesen egyenletes szét­szórását teszi lehetővé és a trágyázószer­nek elfújását lehetőségig azáltal akadályozza meg, hogy a tartály szitafeneke csak ke­véssel a talajfölszín fölött halad el, úgy, hogy a munkás is meg van kímélve a trá­gyázó szer porától. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Trágyaszóró berendezés, mely lényegében taligakeret legmélyebb részén elrendezett tartályból áll, melynek fenekét a taliga­mozgás által ide-oda haladó mozgásban tartott szitafölület képezi.

Next

/
Thumbnails
Contents