72997. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosószer előállítására

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72997. szám XI/e. OSZTÁLY. Eljárás mosószer előállítására. CHEMISCHE FABRIK DR. MAX HAASE & CO. G. M. B. H. CÉG BERLIN­WEISSENSEEBEN ÉS DR. NEUMANN & CO. CHEMISCHE FABRIK G. M. B. H. CÉG BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1917 november hó 6-ika. Elsőbbsége 19L7 január hó 18-ika. A találmány tárgya eljárás mosósze r, előállítására eddig értéktelennek tekin­tett kiindulási anyagból, t. i. romlott iáSöJjbÓL-Eddig iszappari előállításához főkép állati és növényi zsírokat használ­tak, melyeket azonban jelenleg mind­inkább fokozódó mértékben az emberi táplálkozás céljaira hasznosítanak, kü­lönösen mióta a folyékony zsiradékok keményítését célzó eljárások nagyobb és nagyobb mértékben alkalmaztatnak. Értéktelen anyagoknak, a jelen eset­ben rojnlott^tojásoknak nagyértékű mo­sószerek előállításához való fölhaszná­lása gazdasági tekintetben nagy jelentő­ségű eljárás, melynek sikere nem volt előrevárható, minthogy semmi sem tette valószínűvé, hogy a romlott tojások össz­tartalmából lúg behatására kifogástalan mosószer volna előállítható, mely adott esetben az értékes olajoktól és zsíroktól előállított ires szappannal hatás és mű­szaki alkalmazhatóság tekintetében tel­jesen egyenértékű. Példa: Szétzúzott romlott tojásokat üstben körülbelől 33% nátronlúggal kezelünk, ami által merev masszát kapunk, melyet addig hevítünk, míg teljesen folyé­konnyá válik és azután leszűrünk. A ki­hűlt kenőszerű masszát, melynek nagy tisztítóképességük van, tetszés szerint illatosíthatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás mosószer előállításáig azáltal jellemezve, hogy romlott tojásokat lúggal főzünk és a leszűrt masszát ki­hűlni hagyjuk. PA»LM MMvanYlÁROAflAo NYOMDÁJA BUOAPBSTt*

Next

/
Thumbnails
Contents