72996. lajstromszámú szabadalom • Központosító esztergatok

— 2 -kony, hengeres (o) pecekkel, amely hosszirányban szét van hasítva; a két fél könnyen szét van feszítve, ennek folytán rugóerővel simulnak a bütyök számára a feszítőbetétben alkalmazott furat falához. Ezáltal a (p) tárcsa meg van akadályozva a kiesésben, amikor a feszítőbetétet levesszük a bütyöktár­osálról. SZABADALMI IGÉNYEK. X Központosító esztergatok, amelynél sugárirányban vezetett feszítőbeté­tek a tok tengelye körül forgatható bütyöktárcsától excentrikus, körív­alakú bütykök által kényszermozgá­súlag hajtatnak, jellemezve azáltal, hogy a bütykök egy feszítőbetét hátsó oldalán forgathatóan ágyazott (p) tárcsának egy-egy körívalakú, a tok tengelyéhez szintén excentrikus hor­nyába nyúlnak be, amely hoi*nyok ugyanolyan görbülettel birnak, mint a bütykök úgy, hogy azok a feszítő­betétek minden helyzetében a büty­kökhöz hozzá simulnak. 2. Az 1. igény szerinti központosító esz­tergatok foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy mindegyik fe­szítőbetét számára több bütyök van elrendezve, oly célból, hogy lehetőleg nagy érintkezési fölületek keletkez­zenek. -3. Az 1. igény szerinti központosító esz­tergatok foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy mindegyik fe­szítőbetét hátsó oldalán két vagy több kerek kivágással van ellátva, amelyeknek egyikébe vagy másikába a bütyöktárcsa egyik bütykének föl­vételére szolgáló, forgatható (pj tárcsa helyezhető be, oly célból, hogy az öv határait, amelyeken belül a fe­szi tőbetét a bütyöktárcsa útján való hajtásnál eltolódik, sugárirányban beállítható legyen. 4. Az 1. igény szerinti központosító esz­tergatok foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a feszítőbetétek befogófölületekkel vannak ellátva, amelyeknek mindegyike egy homorú ós egy domború résszel bír, oly cél­ból, hogy a feszítőbetéteket munka­daraboknak sugárirányú befogására úgy kívülről befelé, valamint 180°-al való elfordítás után, belülről kifelé használhassuk. 5. Az 1. igény szei'inti központosító esz­tergatok foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a bütyöktárcsa bütyökjei keresztmetszetben tompa­ékalakúak és ennek folytán a feszítő­betétek hátsó oldalába behelyezett forgatható (p) tárcsáknak a bütykök fölvételére szolgáló hornyai talpuk felé kissé szűkülnek. 6. Az 5. igény szerinti központosító esz­tergatok foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a feszítőbetétek hátsó oldalán behelyezett forgatható tárcsák rugók útján vannak a bü­työktárcsához szorítva. 7. 1. igény szerinti központosító eszterga­tok foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a feszítőbetétek hátsó oldalán behelyezett forgó tárcsák, a középen hosszirányban hasított, hen­geres pecekkel vannak ellátva, amely, nek két fele kissé szét van feszítve. (1 rajzlap melléklettel.) rmj» ntwtNvntaMA* *WM< HWWM

Next

/
Thumbnails
Contents