72990. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a chemiai folyamatok, különösen a cellulózgyártás káros gázainak megsemmisítésére elégetés által

hasonlókon keresztül gázgenerátor ros­télya alá fújjuk. A generátorakna izzó szénrétegén való áthaladáskor a bűzös alkatrészek rendesen teljesen elégnek, ha azonban egyes részek elégetlenül menne, nek .is át, úgy ezek a generátorgáz ren­deltetésszerű elégetésénél biztosan meg­semmisülnek. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a kémiai folyamatok, különösen a celiulozgyártás káros gázainak meg­semmisítésére elégetés révén, jelle­mezve azáltal, hogy a gázokat primer levegő helyett vagy azzal együtt ge­nerátorokba, vagy hasonló hatású be­rendezésekbe vezetjük s ott elégetjük. "PALLAS RÉSZVÉNY rÁOTASÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents