72989. lajstromszámú szabadalom • Másológép

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72989. szám. ix/e. OSZTÁLY. Másológép. THEODOR ZE1SE CÉG ALTONÁBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 1-je. Elsőbbsége 1917 január hó 2-ika. Jelen találmány tárgya főkép propel­lerszárnyak megmunkálására való má­sológép, melynél a szerszám mozgatása hidraulikus úton történik. A szerszám hidraulikus mozgatásával működő ismert másológépeknél a tapintó szerv által befolyásolt vezérmű útján az erőforráskép bekapcsolt nyomóvíz hat a szerszámra. A jelen találmány tárgyát képező másológépnél ellenben az állandó mennyiségben alkalmazásra jutó nyomó­víz pótolja a már ismert másológépeknél a szerszám és tapintószerv között fönn­álló merev kapcsolatot úgy, hogy a nyomóvíz alkalmazása dacára egyszerű­sítő módon a szerszám mozgatása köz­vetlenül a tapintószerv, illetve a minta által eszközöltetik. A szerszámnak lengő karból, keretből vagy efféléből álló merev kapcsolata a tapintószervvel az esetben, ha a tapintó­szerv nagy távolságban van a szerszám, tói és nagy erők vitetnek át, a lengőkar, illetve keret nagy méretei és nagy súlya folytán alkalmazhattam Jelen találmány azt a sajátosságot mu­tatja, hogy forgó metsző szerszám he­lyett erőSj gyaluló metsző acél alkalmaz­ható. Ily gyaluacél erősebb előretoló nyo­mást igényel és nagyobb előrehaladó munkasebességet, mint egy maró. A ma­rókhoz alkalmas nagy keretes szerkeze­tek a gyalu acélhoz nem alkalmazhatók; ezenkívül azon lényeges előnyök szár­maznak, hogy a gyaluló másológép úgy szerkezetben, mint működésben lényege­gesen egyszerűbb, mint a maró másoló­gép és hogy a propellerszárnyak legna­gyobb fölületi kiterjedésük irányában munkáihatók meg, e szerint a szerszám távolsága a tapintószervtől hátrány nél­kül nagy is lehet. A találmány tárgyát példakép vett fo­ganatosításban föltüntető rajzban az 1. ábrán a másológép elül nézetben, a 2. ábrán fölülnézetben látható, a 3. ábrán a szerszám és tapintószerv hidraulikus kapcsolata látható sémásan. Az (A) szán vízszintes irányban eltol­hatóan van a (C) tartó (B) fejében al­kalmazva; a (C) tartó Sz (A) szánhoz haránt irányban a (Dl) alaplemez (D) ve­zetékében elállítható. Az (A) szán végein vannak az egyenlő nagyságú (E, F) hen_ gerek elrendezve, amelyekben a (Gr? H) dugattyúk föl- és alámozgathatók. A (G) dugattyú rúdjának alsó végére van a szerszám, a (J) gyaluacél megerősítve,

Next

/
Thumbnails
Contents