72987. lajstromszámú szabadalom • Galvánelem két elektrolyttel

mint amilyen magasságban a folyadék­nak szabad szine áll. Ezen magasság' a Jurin-féle törvény szerint: ahol r = a eső sugara, s = a folyadék fajsúlya és a. = a folyadék fölületi ál­landója. A kisebb fajsúlyú folyadék te­hát azonos körülmények között maga­sabbra fog fölszállani, mint a nagyobb fajsúlyú folyadék. Már most az elektro­iytfolyadék a negativ sarknál sokkal hi_ gabb? mint a pozitiv sarknál, mivel itt az oldási nyomás nagyobb, mint az osmo­tikus nyomás, míg a negativ sarknál az osmotikus nyomás nagyobb, mint az ol­dási nyomás. Ennek következtében a ne­gativ sarknál lévő folyadék gyorsabban száll föl a bélben, mint a pozitiv sarknál lévő folyadék úgy, hogy a két folyadék nem a bélnek közepén fog találkozni, ha­nem körülbelül a rajzban (x)-sel jelölt helyen. Ezáltal a szokásos diaphragmák­nál föllépő kettős diffúzióval szemben el vau kerülve az a körülmény, hogy a ne­gativ sarkon lévő elektrolytfolyadékot a pozitiv sarkon lévő elektrolytfolyadék elpiszkítja tigy, hogy az elemnek műkö­dési tartama is jelentékenyen növeltetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Két elektrolyttel galvánelem, jelle­mezve egymástól elkülönített, két elektrolytfolyadékba merülő és eze­ket szívás révén hatásra hozó bélből álló diaphragma által. 2. Az 1. alatt igényelt galvánelemnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy, az elem edényében elrendezett,. ez utóbbit az elektrolytfolyadékoknak fölvételére szolgáló, két kamrára osztó és egyúttal az asbestből, üveg­gyapotból stb. készült bélnek tartója gyanánt szolgáló válaszfal által. (1 rajzlap melléklettel.) PALIM RÉSZVÉNYTÁMAÍÁ« NYOMDÁJA BUOAPE9TBN

Next

/
Thumbnails
Contents