72986. lajstromszámú szabadalom • Eljárás friss rhamnuskéreg gyógyászati tulajdonságainak javítására

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72986. szám. IV/h/a. OSZTÁLY. Eljárás friss rhamnuskérgek gyógyászati tulajdonságainak javítására. SACCHARIN-FABRIK A.-G. VORM. FAHLBERG, LIST & C° CÉG MAGDEBURGBAN, MINT HOYER JÓZSEF PHARM. MAG. ST. VALEN­TINI ÉS WRATSCHKO FERENC PHARM. MAG. GROSSENZERSDORFI, ILLETŐLEG DR WASICKY RICHÁRD EGYETEMI MAGÁNTANÁR BÉCSI LAKÓS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 november hó 3-ika. Elsőbbsége 1917 febrnár hó 15-ike. A rhamnuskérgek tudvalévőleg csak hosszabb raktározás után válnak a gyógy­maerkészítés számára használhatóvá, mert korábban eszközölt alkalmazásnál kolikaszerű fájdalmat idéznek elő. Kí­sérletek alapján kitűnt, hogy friss rham­nuskérgek, IV2—-2 órán át nyomás alatt foganatosított gőzölési folyamatnak alá­vetve, ezt a káros tulajdonságot nemcsak elvesztik, hanem az iddigelé alkalmazott raktározott rhamnuskérgeknél teteme­sen nagyobb hashajtó hatással birnak. Ezt a gőzölési eljárást a legcélszerűb­ben úgy foganatosíthatjuk, hogy a kér­geket a fönt megadott időtartamon át 100—250° C hőmérsékleten, víz hozzá­adása mellett, autoklávokban hevítjük. Víz helyett a gőzölési eljárás foganato­sítására bármely más alkalmas folyadé­kot^ pl. alkoholt is használhatunk. SZABADALMI IGF.NY. Eljárás friss rhamnuskérgek gyógyá­szati tulajdonságainak javítására, jellemezve azáltal, hogy a kérgeket 100—250° C hőmérsékleten iy2 —2 órán át, megfelelő készülékekben, gő­zölési folyamatnak vetjük alá. MW WW.ÉIITT^MlU nmid* MWUI*

Next

/
Thumbnails
Contents