72980. lajstromszámú szabadalom • Kondenzátorral terhelt áramtranszformátor

torral van terhelve, azzal jellemezve, hogy akkép létesítünk aránytalan vi­szonyt a kondenzátor kapossfeszültsége és , aT transzformátor elektromótorikus ereje közt, hogy a kondenzátort *az áram­mal változó ellenállással, illetőleg az árammal változóreaktanccal, avagy a kettőnek kombinációjával sorba kapcsol­juk. (1 rajzlap melléklettel. PALLA8 lésrvÉN* TÁRSASIG NYOMDÁJA í4*;OAPE6TEM

Next

/
Thumbnails
Contents