72978. lajstromszámú szabadalom • Mótorindító berendezés

A működés módja a rajzból kitűnik. Ha a mótor jár, ekkor egyrészt az (f, g) csigahajtás és a (h) forgattyú segélyével az (í) rudat ide-oda mozgatja és azonkívül a (c) bekapcsoló bütyköt pl. a nyíl irányában hajtja. Amidőn a (c) bütyök az (m) szánhoz ér, ez utóbbit az (n) rúgó nyomásával szem­ben lefelé nyomja. Az (o) menesztőcsap a (k) szögemeltyű jobb karjának támaszkodik, e kart balra nyomja és ennek megfelelően a másik (bal) kart megemeli. Ez utóbbi ekkor a (d) kapcsolórúd tányérának támasz­kodik és oly magasra emeli, hogy az (e) kapcsolót zárja és a tányér (t) nyúlványa s (q) kilincs mögé jut. Ha már most később a jobboldali (r) ki­kapcsoló bütyök az (s) ütköző mellett el­halad, ekkor ezt az ütközőt a (q) kilinccsel együtt visszanyomja és a (d) kapcsolórudat szabaddá teszi úgy, hogy a (p) rúgó a ru­dat lenyomva az (e) kapcsolót nyitja. Az ide-oda lengő (i) rúd helyett, egy ka­rokkal ellátott tengelyt is alkalmazhatunk, amely szögben leng ide-oda. Ebben az eset­ben mindenik karral egy-egy kapcsolórúd fekszik szemben. A karok a rudak mellett szabadon lengenek és csak, ha a (c) bütyök egy vezérlő részt, amely a lengő és a kap­csolórúd közötti kapcsolatot létesíti, munka helyzetébe visz, tolja a kar a rudat a zárt helyzetbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vezérlőberendezés járművek számára, — egyes mechanikusan vezérelt kapcsolók­kal és egy csavarorsón vándoranyák gyanánt ide-oda mozgatott be- és kikap­csoló bütykökkel, — azzal jellemezve, hogy e bekapcsoló bütyök a kapcsolókat közvetve zárja, nevezetesen a minden egyes kapcsolót vezérlőszerkezet viszi a munkahelyzetbe, ahol ez utóbbiak eg}r ide-oda lengő közeggel kapcsoltatnak. 2. Az 1. pontban igényelt berendezés kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az ide-oda lengő közeget egy forgattyúhaj­tással működtetjük, amelyet a vezérorsó vagy a vezérmótor tengelye egy csiga­fogaskerékáttétellel hajt. (1 rajzlap melléklettel.) "ALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOÁJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents