72974. lajstromszámú szabadalom • Rostpótló illetve keverékanyag

— 2 -: !> 1 • még mesterséges úton létesített, egészen kedvezőtlen körülmények között is hama­rább beszáradnak, semhogy bomlásba menné­nek át, mely tulajdonság magátóL értetőleg az ezen algafajból a találmány szerint ka­pottrostpótlóanyagra nézve értékes technikai hatás-többletet jelent egyéb rostanyagokkal szemben. A «kladofora» algafaj egyes képviselőinél az algaszálak aránylag nagyobb mennyi­ségű kemény anyaggal vannak inkrusztálva. Ezek valamennyi durva nyersanyagot föl­dolgozó rostanyagiparban (nemez, tisztító­gyapot és másefféle) szintén az algaszálak különleges chémiai megmunkálása nélkül egyszerű szárítás, tisztítás, fésülés, nyújtás atb. útján előnyösen földolgozhatok. Ha az ilyen algaszálak valamelyik földolgozásá­nál inkrusztált szálak, illetve rostok alkal­mazása nem lenne kívánatos, akkor azokat egyébként ismeretes módon mechanikai vagy r: • • t chémiai úton (gerebenezés, törés, illetv» lúgokkal való kezelés) földolgozhatjuk és azután rostanyagpótlék gyanánt egymaguk­ban vagy más ismert növényrostokkal ke­verve alkalmazhatjuk. A «kladofora» algafaj képviselői Ausztriá­ban, Magyarországon és Németországban nagy mennyiségben vannak elterjedve. Da­cára ezen körülménynek ós ezen algafaj értékes tulajdonságainak, azt ipari szem­pontból mindaddig teljesen elhanyagolták úgy, hogy technikai alkalmazása az említett ipari célokra teljesen új. SZABADALMI IGÉNY. Rostanyagpótló illetve keverékanyag, jelle­mezve azáltal, hogy az a «kladofora» algafajnak szárított és a szükséghez ké­pest mechanikai vagy chémiai úton föl­dolgozott szálaiból áll. WESZUE'KVT4í%RA8*f- ocOMO*^ Kut/AP£S*M»

Next

/
Thumbnails
Contents