72973. lajstromszámú szabadalom • Eljárás légűrítő mótorok önműködő táplálására

Meaielent 1918. évi december h«> S-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72973. szám. V/d. OSZT.Á LY­Eljárás légsürítőmótorok önműködő táplálására. GIJRALSKI MEJER KERESKEDŐ LODZBAN. A bejelentés napja 1917 julius hó 9-ikts. A találmány tárgya eljárás légsürítőmóto­rok önműködő táplálására nyomás és a levegő önsúlyának kihasználásával. Ha pl. egy tartányban 4 atm. nyomás uralkodik, akkor ezen eljárás igénybevétele mellett a 4 atm. nyomáson kívül még egy bizonyos túlnyomást kapunk, amely a sűrí­tett levegő önsúlyából adódik ki. Ezen nye­másfölösleg a súrlódás és egyéb ellentállá­sokból származó erőveszteségek kiegészíté­sére szolgál. A mellékelt rajz alapján ezen eljárás megérthető. A rajzon példaképen egy táp­láló tartány vázlatosan van föltüntetve, melynek szerkezete a motorhoz képest tet­szés szerinti lehet. Az (a) tartány egy tömítve záró (b) fö­déllel van ellátva, mely dugattyú gyanánt szolgál. A (b) dugattyú (d, dl) csövek se­gélyével a (c, cl) tartányokkal van össze­kötve úgy, hogy ezen oldaltartányok a du­gattyúval együtt mozognak. Az (a) tartány azonkívül (e) légbevezetőcsővel és a motor­hoz vezető (f) légkivezetőcsővel van össze­kötve. A (c, cl) tartányok, melyek (d, dl) csövekkel az (a) tartánnyal vannak össze­kötve rugók vagy ellensúlyok igénybevétele által a beállított magasságban tartatnak úgy, hogy a (c, cl) tartányok önsúlya (le­vegő nélkül kiegyensúlyoztatik és azokra csak a levegő önsúlya gyakorol hatást, mi­által a tartányokban egy bizonyos nyomás­fölösleg keletkezik. Természetes, hogy ezen folyamat önműködően megy végbe. A tartány működése a következő: Az (f) cső segélyével a légsűrítőmótort az (a) tartánnyal kötjük ös?ze. A tartányban eredetileg a levegőt kéziszivattyúval, vagy egyéb módon sűrítjük és a nyomás a fönt leírt módon a levegő önsúlya folytán foko­zódik. A mótor megfelelő berendezések ré­vén megindul. SZABADALMI IGÉNYEK. Eljárás légsürítőmótorok önműködő táplálás sára nyomás és a levegő önsúlyának kihasználásával, azáltal jellemezve, hogy a nyomást a sűrített levegőnek önsúlyá­val nagyobbítjuk. (1 rajzlap melléklettel.) MtLA» <6*2ven> T*I»ASÁ6 •WMMJ' SUOAPM!**

Next

/
Thumbnails
Contents