72971. lajstromszámú szabadalom • Művégtag

Megjelent 1918. évi december l»ó íí-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72971. szám. VII/e. OSZTÁLY. Művégtag. JULI US PINTSCH A.-G. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 13-ika. Végtagok pótlásakor lehetőség szerin | gondoskodnunk kell róla, hogy az élő vég­tag mozgékonyságát érjük el. A merev összeköttetéseket megsínyli a szervezet és a munka- vagy mozgási képességének is rovására esnek. A találmány értelmében tehát rugalmas mechanikai csukló létesítésére a csukló kö­rül két rúgóerőt csoportosítunk, amelyek az élő csukló hajlító és kinyújtó izomzatának felelnek meg. Annak a tagcsonknak előre és hátra mozgatásával, amelyre a műcsuklót erősítjük, ezek a mechanikai rúgóerők úgy működtethetők, hogy mint a megfelelő élő izmok hatnak és a művégtagot a mecha­nikai csuklóban rugalmasan behajlítják és kinyújtják. Miként az élő csuklónál úgy itt is a behajlítás és kinyújtás a mechanikai csukló bármelly szögű helyzetéből lehet­séges. A mellékelt rajz könyökcsukló kiviteli példáját tünteti föl. A fémből készült (a) süveg (b) bőrbéléssel van ellátva, amellyel az élő csonkra erősítjük. A műcsuklót a (c) sarnir alkotja (a rajz szerint könyök­csukló), amely körül a (d) cső forgatható. A (d) csövön vagy annak belsejében két (e) és (f) rúgó van elrendezve, amelyek egy­más felé feszülve a (g) gyűrűhöz szorulnak és két (h) és (i) feszítőgyűrűre támaszkod- ( | nak. A (g) gyűrű valamint a (h) és (i) fe­szítőgyűrűk is rögzíthetők. A (g) gyűrűt (k) csuklórúd az (a) süveggel köti csuklósan össze. A (d) cső, amely az alsókart pótolja, amint már föntebb említve volt, a fölső kar­hoz képest bármilyen szögben béállítható és a (g) gyűrűnek a (d) csövön való rögzítése révén ebben a szögben mereven megtartható. Az ilyen merev beállítás azonban a legtöbb mun­kánál nem kívánatos; ezért a két (e) és (f) rugót a (g) gyűiűhöz szorítjuk, magukat a rugókat a (h) és (i) gyűrűk révén feszült­ségben tartjuk úgy, hogy közöttük a (g) gyűrű; amidőn nincs rögzítve, rugalmasan mozog. A csonk előre és hátra mozgatása­kor a mechanikai rúgóerők ekkor úgy mű­ködnek, mint a megfelelő élő izmok és a művégtagot a mechanikai csuklóban behaj­lítják és kinyújtják, minek folytán a két nyíl irányában rövid rugalmas mozgás áll be, mint ahogy ez az emberi izomzatnál munka közben történik. A (h) és (i) gyűrűk­nek eltolása és a cső különböző helyein való rögzítése útján a művégtag bármilyen szög­ben beállítható. A rugók a (h) és (i) gyűrűk segítségével kisebb vagy nagyobb erővel feszíthetők egymás ellen úgy, hogy a mecha­nikai csukló kisebb vagy nagyobb lengéseket végezhet kisebb vagy nagyobb erővel. Kü­lönböző hosszúságú vagy erősségű vagy kü-

Next

/
Thumbnails
Contents