72968. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

égési térrel egy vagy több (7) furat vagy csatorna útján közlekedik. A kompresz­sziólöket a hengertérből a (3) térbe ve­zetett levegő az expanziólöket alatt a (3) égési téren át a hengertér felé áramlik és egyrészt a lángot éleszti, másrészt az égési gázokat a hengertérbe szorítja, úgy hogy a rákövetkező öblítésnél a gép­ben levő égési gázok teljesen vagy csak­nem teljesen eltávolíttatnak. A (7) csa­tornák iránya célszerűen úgy van meg­választva, hogy a (6) térből a (3) égési térbe lépő levegő ez utóbbiban lehetőleg nagy mértékben elosztassék. A (6) segéd-levegőtér elrendezésének hatása egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a láng az égési periódus alatt biz­tosan fenntartatik, ami a legnagyobb fontosságú, ha az üzemanyag spiritusz, márészt pedig abban, hogy az égési gá­zoknak a gépből való eltávolítása a le­hető legtökéletesebben megy végbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Égési erőgép, jellemezve a gép égési terével közlekedő, az égési térnek a munkahengertől elfordított oldalán elrendezett légtér által, melyből a le­vegő a munkalöket alatt az égési té­ren átáramlik és egyrészt az üzem­anyag (spiritusz) égését fönntartja, másrészt a képződő égési gázokat a munkahengerbe szorítja, úgy hogy ezen gázok ezt követőleg a gépből hatásosan eltávolíthatók. 2. Az 1. igényben védett berendezés fo­ganatosítási alakja, azáltal jellé, mezve, hogy a segéd-légtér és az el­égési tér között az összeköttetést a két tér válaszfalában kiképezett fu­ratok vagy csatornák létesítik, me­lyek iránya úgy van megválasztva, hogy a segéd-légtérből kiáramló le­vegő az égési térben lehetőleg jól el­oszoljék. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 HÉ8ZVÉNYTÁR8A8Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents