72967. lajstromszámú szabadalom • Búvárpánvél

— 2 — Ezen célból a búvár jobb vállát a dom­borulatba mozgatja és derekának ezzel járó elfordításával módjában áll karhaj­lítással bal karját is a fölszerelés törzsé­nek belsejébe húznia. Ennek megtörtén­tével a búvár ismét visszafordulhat és már most módjában áll az, hogy karjait, természetesen bizonyos korlátok között, mozgathassa. A karoknak a fölszerelés (d és e) karrészeibe való visszamozga­tásának módja a fenti ismertetés után kíilön magyarázatra nem szorul. A (c) domborulatban továbbá még az (f) légzési zsák van elhelyezve, mely (g és h) kapcsolórészeivel (föl nem tünte­tett) regeneráló készülékhez csatlakozik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Búvárpáncél, jellemezve azáltal, hogy az mellső oldalán kb. vállmagasság­ban ki van domborítva, oly célból, hogy a búvárnak kellő hely álljon rendelkezésére, hogy derekát karjai­nak a fölszerelés belsejébe való be­húzatása végett elforgassa. 2. Az 1. igényben védett búvárpáncél fo. ganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a domborulat egyúttal a lég­zési zsák elhelyezésére szolgál. (1 rajzlap melléklettel) PAILAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPE81F»

Next

/
Thumbnails
Contents