72966. lajstromszámú szabadalom • Dupla gőzbeeresztő szelep

2 -lése alig néhány percnyi időt vesz igénybe. A két szelepet hideg állapotban a (h) rúgó tartja össze. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Dupla gőzbeeresztő szelep, jellemezve a szeleptokban elhelyezett s egymás­sal rugóhatás alatt összetartott két (c, d) szeleptest által, melyek a sze­leptokban kiképezett szelepfészekhez fekszenek oly formán, hogy az egyik szeleptányér fölfekvésénél a másik szeleptányér a szelep fészkéről le van emelve. 2. Az 1. igényben védett dupla gőzbe­eresztő szelep foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a két (c, d) szeleptest (f) csap útján van egymás­sal összekötve, úgy hogy a fölső (c) szeleptestnek leemelése után az alsó szeleptest a gőznyomás hatása alatt fészkére szoríttatik s így a gőzbe­áramlás útja el van zárva. 3. Az 1. igényben védett dupla gőzbe­eresztő szelep foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az alsó (d, i) szeleppel (g) orsó van összekötve, mely köré (h) csavarrugó van fek­tetve, úgy hogy ez a szelep a fölső (b, c) szeleptest leemelése után a rúgó ál­tal fészkére szoríttatik. (1 rajzlap melléklettől.) PALLAS RÉSZVÉNY IÁR8A8ÁC NYOMDÁJA BUOAPEaTE*

Next

/
Thumbnails
Contents