72961. lajstromszámú szabadalom • Fémből készült járműkerék

Megjelent 11)18. évi december lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72961. szám. XX/a. OSZTÁLY. Fémből készült jármükerék. HELLEN JAKAB GYÁRTULAJDONOS KLÖFTENBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 21-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 17-ike. Fémből készült könnyű, de tartós és emellett nagy igénybevételeknek alávet­hető járműkerekek előállítására már szá­mos kísérlet történt. Tömör fémből készült kerekek túlsá­gosan költségesek és nehezek; ezért az ilyen kerekek koszorúit üreges testeknek képezik ki és üreges kerékküllőket alkal­maznak. Az üreges testek rozsdásodásá­nak elkerülésére azonban fontos, hogy az összes összekötési helyek vízmentesek maradjanak akkor is, ha a kerék a hasz­nálat következtében alakváltozást szen_ vedett, mert különben víz jut az üre­gekbe és ezek belső falai a rozsdásodás veszélyének vannak kitéve. A talál­mány értelmében a fémből készült kerék összes üreges részeinél tökéletesen víz­mentes összeköttetéseket állítunk elő. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának fogan atosítási alakjai vannak föltüntetve és pedig az 1. ábrán a találmány értelmében be­rendezett fémből készült kerék abron­csának keresztmetszete látható, míg a 2. ábra a kerékabroncs egy része az 1. ábrához tartozó fölülnézetben belülről van szemléltetve. A 3. és 4. ábrán két módosított foganato­sítás! alak metszetei láthatók. A kerékabroncs ismert módon U-alak­ban hengerelt vagy hajlított acéllemez­ből készül, melyet köralakúra hajlítunk és végein összehengeresztünk, úgy hogy az abroncs a rajzon látható U-alakú ke­resztmetszetet nyeri, mely az (1) középső részéből és a (2) külső oldalrészekből áll. A középső részben a nyomásra igénybe­vett (3) küllők számára egymástól kellő távolságban elrendezett (4) furatok van­nak kiképezve. Minden egyes (4) furaton a kerékabroncs külső kerülete felől, te­hát az (5) nyíl irányából (1. ábra) a raj. zon nem ábrázolt kúpos végű tövist haj­tunk át, ami által a (4) furatnak előző­leg célszerűen fölhevített peremét a ke­rék közepe felé hajtjuk és a furat ((?) kerületét az 1. ábrából látható módon alakítva kitágítjuk. A minden egyes küllő számára a leírt módon alakított (7) furatnak pontosan meghatározott belső átmérője és teljesen sima nyílása van, melynek a kerék közepe felé irá­nyuló (8) peremét gondosan legyalul­juk. Ezáltal a (3) küllővel közvetlenül összekötött, vízmentesen záró (9) bélés­gyűrű beilleszthetőségének alapföltéte­leit megvalósítottuk. A (9) gyűrű oly czélból, hogy közötte és a (6, 8) furatperem között tartósan

Next

/
Thumbnails
Contents