72958. lajstromszámú szabadalom • Tollpapucs

Mesrielent 1918. évi november hó 21 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72958. szám. IX/g. OSZTÁLY. Tollpapucs. GOTTLOB FRIGYES ÉPÍTÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 5-ike. Jelen találmányf melynek tárgya toll­papucs s lényegileg abban áll, hogy a tollpapucs a tollszáron erősíthető meg. A rajz a találmány tárgyát különböző példakénti kiviteli alakokban mutatja be és pedig az utolsó ábrát kivéve, toll­szárral. Az 1. (3. ábra oldal) fölülnézet és hosszmetszetben mutatja be a tollpa­pucsot a tollszáron rögzíthető nyéllel. A 4—13. ábrák prespektivikusan mu­tatnak be ily papucsokat részben ezt a tollszárra rögzíthető nyéllel, részben oly a papuccsal össze nem függő hüvellyel, melyben a tollpapucs szára rögzíthető. Ezeknél a tollpapucsoknál az író vagy rajztoll fölé eső része azon célból, hogy a papucsok folyadékbefogadóképessége nagy legyen, hullámosítható. A tollpa­pucsok az író vagy rajztoll fölé eső mű­ködő része a rögzítő részhez forgatha­tóan erősíthető, hogy az könnyen föl­emelhető legyen, továbbá a két rész kö­zötti helyen egy fogantyú is alkalma­zandó. Az így kiképezett tollpapucs könnyen és a kéz bepiszkítása nélkül tol­ható a tollszárra és vehető le arról, miért is könnyen tisztítható úgy ez, mint a rajz vagy írótoll is. SZABADALMI KÍENYEK. 1. Tollpapucs azáltal jellemezve, hogy a tollszárra van erősítve, 2. Az 1. alatt igényelt tollpapucs, azáltal jellemezve, hogy szára közvetlenül a tollszárra rögzíthető. 3. Az 1. alatt igényelt tollpapucs egy ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy szára a tollpapucstól független hü­velyben rögzíthető. 4. Az 1—3. alatt igényelt tollpapucs egy kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy az író vagy rajztoll fölé eső része a folyadékbefogadóképesség nagyobbítása végett hullámosítva van. 5. Az 1—4. alatt igényelt tollpapucs egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy működő része a rögzítő részhez csuklósan kapcsolódik. 6. Az 5. alatt igényelt tollpapucs egy ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy működő része a rögzítőrészen fölnyit­ható.

Next

/
Thumbnails
Contents