72956. lajstromszámú szabadalom • Hordótöltőszerkezzet

_ 2 — eltolja. A tolattyú lökete befejeződött, amint a töltőcső fejének (H) vezetőperselye a szo­rítófejrudak (I) szorítóperselyébe ütközik. Csak ekkor emelkedhetik föl a (C) szorító­fej a hordóról. Á hordó töltésének elején mindenekelőtt a szorítófej és a töltőcső egyenletesen sü­lyed addig, míg a szorítófej a hordóra fek­szik és ezt légmentesen elzárja. A töltőcső ezután egyedül sülyed tovább, miközben az (F) ütköző horogalakú része a (G) emelőt megragadja, hogy a tolattyút lefelé moz­gassa, miáltal ez ismét a rajzolt helyzetbe kerül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hordótöltőszerkezet a töltőeső által ve­zérelt nyomáskiegyenlítéssel, melyet az jellemez, hogy a szorítófejen alkalmazott nyomáskiegyenlítőszerv tolattyúként van kiképezve:. 2. Az 1. alatt igényelt hordótöltőszerkezet megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy a szorítófejen vezetett tolattyú a nyomóközeget be- és elvezető csőveze­tékkel egyesítve van. % (1 rajzlap melléklettől.) % OALLAP r»ÉSZVÉNY T A.R8ARÁ0 NVOMDÁj* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents