72953. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hangyasavas alumíniumoldatnak előállítására

Megjelent 1918. évi november hó 21-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 7295B. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás hangyasavas alumínium oldatának előállítására. CHEMISCHE FABRIK VORM. GOLDENBERG, GEROMONT & GIE CÉG R/M WINKELBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 27-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 14-ike. A találmány tárgya eljárás hangyasavas alumínium oldatának előállítására. A hangya­savas aluminium eddig kevéssé alkalmazott anyag volt. Készítése már azért is nehéz­ségeket okoz, mert a hangyasavnak timföldre való behatása által nem állítható elő, hanem csak a savnak frissen lecsapott aluminium­hidroxydra gyakorolt hatásával. A találmány értelmében nem a szabad han­gyasavból, hanem pl. hangyasavas nátrium­ból indulunk ki. A találmány értelmében hangyasavas nátriumot timsóval körülbelül molekuláris mennyiségi arányban vízben feloldank, mimellett cserebomlás folytán hangyasavas aluminium oldata képződik. A komponensek oldásához használt víz mennyiségét a találmány értelmében oly nagyra választjuk, hogy sem a kiindulási anyagok, sem a cserebomlás terméke nem válnak ki. Ezáltal tartósan tisztán maradó oldatot kapunk, mely nemcsak műszaki, hanem gyógyászati téren is alkalmazható. Kiemelendő, hogy a találmány értelmében készített hangyasavas timföldoldat stiptikus hatása még erősebb, mint az ecetsavas timföldé. Ismeretes és pedig cserzési célokra alu­miniumszulfát oldatainak nátriumformiáttal való előállítása (lásd a 244320. és 252039. számú német szabadalmi leírásokat). Emel­lett azonban egészen másról van szó, mint a jelen esetben. Az ismert eljárásoknál ugyanis, melyek — mint említettük — a cserzésnél fontos termék előállítását célozzák, oly koncentrált oldatokkal dolgozunk, hogy a komponensek cserebomlásánál képződő nátriumszulfát lehetőleg tökéletesen csapód­jék ki. A kicsapódott nátriumszulfátot leszűrik. A reakcióhoz csak oly mennyiségű vizet használnak, hogy a nátriumszulfát lehetőleg tökéletesen kiváljon, míg a keletkezett hangya­savas aluminium az oldatban marad (lásd a 252833. számú német szabadalmi leirást). Az effajta oldatok azonban nem alkalmasak arra, hogy azokat a műszaki és gyógyászati hatásokat hozzák létre, melyeket a találmány tárgyát képező eljárással azáltal érünk el, hogy a cserebomlás termékei az oldatban maradnak. Az eljárás szerint készült oldatok tiszták maradnak és gyógyászati hatásuk nagyobb, mint a közönséges hangyasavas tinmföldé (lásd A. Löwy és R. Wolffenstein «Über die adstíingierende Wirkung von Aluminiumsalzen usw.» Biochemische Zeit­schrift, 78. kötet, 1916).

Next

/
Thumbnails
Contents