72952. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás folyékony salak elvezetésével dolgozó elgázosítóhoz

Megjelent 1918. evi november lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI jEm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72952. szám. Il/e. OSZTÁLY. Üzemeljárás folyékony salak elvezetésével dolgozó elgázosítókhoz. GEORGS-MARIEN-BERGWERKS- UND HÜTTEN-VEREIN A.-G. CÉG OSNABRÜCK/M GEORGSMARIENHÜTTÉBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 20-ika. Elsőbbsége 1917 február hó 7-ike. Folyékony salak elvezetésével dolgozó elgázosítók (gázgenerátorok) üzeménél elő­nyösnek bizonyult folyékony vas segélyével meleget vezetni át a generátor fölső részé­ből annak alsó részébe, hogy a salak meg­óvassék a megdermedéstől. A jelen találmány már most olyan üzemeljárásra vonatkozik, mellyel biztosan lehet a salakot ezen az úton állandóan folyékonyan tartani ós a salaknak a vastól való jó elválását előidézni. A találmány szerint az elgázosító adagolá­sát úgy választjuk meg, hogy az elgázosító­ban vasötvözet legyen jelen, mely eutektikus oldatot alkot, vagy legalább is közel van ehhez az állapothoz. Célszerűen eutektikus vasfoszforoldatot használunk. Ennek mereve­dési hőfoka nem magasabb 980°-nál és ezen hőfokon alúl ez az oldat folyékony marad és kristályokat sem választ ki. Tisztátlan^á­gok, mint szén, mangán, szilicium és efféle, nem változtatnak ezen lényegesen a mere­vedési hőfok tekintetében. Ezen vasötvözet jelenléte esetén tehát a generátort hidegeb­ben lehet járatni, mint eddig és e vasötvö­zet alacsony merevedési hőfoka folytán tetemesen nagyobb melegszállítást érünk el, mint másféle vas használatával. Tehát ezzel a vassal (ötvözettel) biztosan elérjük, hogy elegendő melegmennyiségek jutnak át a melegebb fölső kemencerészből a salakba. A generátor jó üzeme tartható tehát folyto­nosan fenn, mert a merevedési hőfok mindig alatta van az elgázosítókban elért hőfokok­nak. A salak tehát folyékony marad és könnyen elvezethető és elválasztható a vas­ötvözettől. Az eljárás foganatosítására az elgázosító adagolását úgy választjuk meg, hogy a kívánt vasötvözet, tehát egyéb tisztátlanságok jelenléte szerint pl. 7 —lO°/0 foszfortartalmú vasfoszforoldat képződjék a generátorban, vagy lehet a vasötvözetet magát is pótlék­ként hozzáadni az adaghoz. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás folyékony salak elvezetésével dolgozó gazgenerátorok üzemére, melynek jellemzője az, hogy a generátor adagolá­sát úgy választjuk meg, hogy a gene­rátorban vasötvözet legyen jelen, mely eutektikus oldatot alkot, vagy legalább is közel van ehhez az állapothoz. 2. Az 1. pontban igényelt generátorüzem­eljárás foganatosítási módja, melynek jellemzője az, hogy a generátort úgy tápláljuk, hogy eutektikus vasfoszforoldat legyen benne jelen. WM UtamréNYráMJUÁC wwtn MMTO

Next

/
Thumbnails
Contents