72951. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a koksznak, mint szobakályhák, tűzhelyk srb. tüzelőanyagának javítására a likacsok betömése által

A fent vázolt eljárás következtében a koksz hatásában megközelíti a jó kőszenet, lassan ég el, tiszta, korommentes tüzet ad, mely úgy kezelhető, mint a kőszéntüz; ezen­felül azonban ez a tüzelőanyag nagy olcsó­ságával is kitűnik. Ez az eljárás elveszi a köksztüzelésnek azt a kellemetlen sajátságát is, mely az égés folyamán való pattogásban és sercegésben mutatkozik. Ezen újabb tüzelőanyag mindenesetre igen olcsó, mert a koksz előállítása is folyton nagyobbodik a gáztermelés és a mellékter­mékek gyártásának nagyarányú állandó fej­lődése folytán; a koksz tehát olcsón vehető, a keverék-anyagok, ú. m. a szénpor és agyag pedig majdnem értéktelenek. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a koksznak mint szobakályhák, tűz­helyek stb. tüzelőanyagának javítására a likacsok betömése által, jellemezve azáltal, hogy a kokszot víz, szénpor és agyag vagy más nem égő földfajta keve­rékéből álló híg pépbe tesszük és ezzel átitatjuk, úgy hogy a pép a likacsokat kitölti, mire a kokszdarabokat ugyanazon alkatrészekből álló sűrű péppel vonjuk be és megszárítjuk, mi mellett a teljes meg­száradás előtt száraz szénporral kezeljük. MU.W RÉSIVÉNVTÁRSÁÉIG NYOMDA* BtAMVBTto

Next

/
Thumbnails
Contents