72946. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kisérő szöveget tartalmazó szalagnak kinematografiai készülékek képszalahjaival való sinkron mozgásának biztosítására

Megjelent 1918. évi november hó ííl-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HtVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72946. szám. IX/h. OSZTÁLY­Szerkezet kisérő szöveget tartalmazó szalagnak kinematográiiai készülékek képszalagjával való synchron mozgásának biztosítására. LANGE, SZÜL. BLÉECK ERZSÉBET MAGÁNZÓ MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 26-ika. Ismeretes már föliratokkal ellátott, átlátszó szalagból álló szövegsávnak kinematográiiai készülékek képszalagjával harántirányban a megvilágított fölüleíen át oly módon való vezetése, hogy a képek a hozzátartozó föl­iratokkal egyidejűleg jelenjenek meg a vetítő ernyőn. Ismeretes továbbá a képszalag segélyével elektromos úton más készülékeknek vezérlése pld. a hajtómotor számára való áramkikap­csolónak bizonyos képszalag-sebesség elérésé­nél való működtetése. A jelen találmány szerint már most egy a kép lefolyásához hozzászabott, egy távol­fekvő helyen lefutó szalagon elrendezett szöveg egy az előadó személy vagy efréle által soronként való leolvasásra alkalmas mozgással kapcsoltatik tova. Ezt azáltal érjük el, hogy a kisérő szöveget hordó szerkezet számára való hajjtó szerkezet járása egy a képszalag vagy a készülék által elektromosan vezérelt, a hajtószerkezet tengelyén elrendezett fogaskerékbe kapcsolódó kilincs segélyével szabályoztatok. Ilyfajta szerkezet van szemléltetve a rajz 1. ábráján hosszmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben. Av-célszerüeu furatokkal ellátott (a) szöveg­szalag a (b) dobról le- és egy hajtópeckek­kel vagy effélékkel ellátott (c) hengerre föl— esévéltetik. (1. ábra.) A szövegszalag emellett a (d) ablak alatt vezettetik el, melynek (e) kerete az (f) állvá­nyon (2. ábra) a (g) csuklópánt segélyével van fölerősítve, míg másik vége szabadon fekszik a (k) állványon. A (d) ablaknak ós (e) keretének helyzete tetszőlegesen választ­ható meg ezen két dob között, esetleg azok fölött is. Az ablakkeret elcsúsztathatóan is elrendezhető. Az (a) és (c) dobok (i) és (k) tengelyei (1) ós (m) csapágyakba vannak behelyezve. A (c) fölcsévélő dob (k) tengelye pld. rúgó­műves (n) hajtószerkezettel van ellátva, és a kinematográiiai készülék hatása alatt álló kapcsolószerkezet egy részét hordja. Kz a* kapcsolószerkezet, a föltüntetett foganatosí­tási alaknál, (o) kilincskerékből áll, melynek (p) kilincse az állandóan áram alatt álló (q) elektromágneses fegyverzete gyanánt vaa kiképezve. Az áramot a kapcsolási periodusok. alatt a legördülő képszalag vagy a kinemato­gráiiai készüléken elrendezett alkalmas más szerkezet, pld. egy a tengelyen elrendezett * megszakítópecek szakítja meg, miáltal a (q) elektromágnes árammentes lesz, úgy hogy az ennek fegyverzete gyanánt kiképezett (p)

Next

/
Thumbnails
Contents