72944. lajstromszámú szabadalom • Formázógép

Mesrielent 1918. évi november hó 21 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72944. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Formázógép. LARSON RAGNAR EVALD MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 27-ike. A találmány tárgya gép plasztikus masszá­ból, mint agyagból, betonból vagy más hasonló­ból álló tárgyak öntésére, és a találmány lényegében abban áll, hogy a már leöntött tárgyaknak a formából való kivételére a formaszekrény és a magok kézzel hajtott forgattyús mechanizmus segélyével egymás­sal szemben elmozgathatok. A találmány egy további jellegzetessége, hogy a hajtórudak hossza szabáh ózható, hogy a rudazat ágyazásaiban és csuklóiban előálló kopás és elhasználódás következtében a formaszekrény és a magok lökethosszai­ban mutatkozó különbségek kiegyenlíthetők legyenek, illetve hogy formaszekrény és magok a működő gépnél mindig pontosan a megfelelő helyzetbe legyenek hozhatók. A rajzon példaképpen egy a találmány értelmében kiképezett és légcsatornákkal bíró cementtéglák öntésére szolgáló gép van függélyes hosszmetszetben szemléltetve. (1) a (10) gépállványban ágyazott tengely, melyre a (9) formaszekrények, illetve (6) magok számának megfelelő számú (3) tárcsa van ráékelve. Ezeken átellenes helyzetben a (4, 7) hajtórudak működtetésére szolgáló csapok vannak erősítve; a hajtórudak a (9) formaszekrény, illetve (6) magok (8), illetve. (5) tartólemezeihez csuklósan illeszkednek. A (4, 7) hajtórudak két fólrészből állanak melyeknek egymás felé forduló végei ellen­tett irányú menetekkel vannak ellátva, és az anyamenetekkel biró (11) hüvelylyel állít­hatóan vannak egymással összekötve. A tengely vé^én ülő (2) kéziemelő kilenge­tése által a formaszekrények és magok egymással szemben mozognak. Az (5) és (8) tartólemezek az ismertetett kiképzés folytán nem szorulhatnak, úgy hogy a formaszekrény és a magok helyes vezér­lése biztosítva van. Másrészt a hajtórudak beállíthatósága lehetővé teszi, hogy a forma­szekrény és a magok a gép működése köz­ben mindig pontosan a megfelelő helyzetbe hozassanak. SZABADALMI ÍGÉHYEK. 1. Formázógép egymással szemben mozgat­ható formaszekrénynyel és magokkal, jellemezve azáltal, hogy a (9) forma­szekrény és a (6) magok egymással szemben való mozgatása kézzel működ­tetett (3, 4, 7) forgattyús mechanizmus­sal történik. 2. Az 1. igénypont szerinti formázógép ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents