72941. lajstromszámú szabadalom • Gyűjtőmappa megosztott fölfűző szerkezettel

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72941. szárú IX/a/b. OSZTÁLY. Gyűjtőmappa megosztott fölfűző szerkezettel. GRÜNEWALD'S REGISTRATOR C° CÉG HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 1-je. A találmány tárgya oly gyűjtőmiappa, amely megosztott és átfektethető fölfűző szerkezettel és olyan biztosítással van ellátva, hogy a mappában levő fölfűzött levelek és effélék kellően fogva tar tatnak helyzetükben. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábna a megosztott fölfűző szerkezetet és biztosító eszközöket nyugalmi helyze­tükbeffi, a 2. ábra a mappát használati helyzeté­ben, a 3. ábra pedig fölfűzés alkalmával mu­tatja. t Az alkalmas anyagú és egyébként is­meretes kivitelű (a) gyűjtőmappa föl­fűző szerkezete a (b) és (c) részekből áll. Az egy darab drótból készült alsó (b) rész a mappa hátán, ill. a mappán van alkal­mas módon megerősítve, míg a másik rugalmas (c) rész csuklószer'üen kap­csoltató össze, a (b) résszel. E célból a (b) rész fején duzzasztás által (d) fülek vagy szemek vannak kiképezve, amelyekbe a (c) rész (e) végei rugalmasan nyúlnak. Ennek folytán a (c) rész a (b) résztől könnyen elválasztható és átfektethető, mi­melleit rugalmassága a két rész kellő összekapcsolódását is biztosítja. Ez a biz­tosság még fokozva van azáltal, hogy a (c) rész a mappa hátából kiképezett és kis (f) haránthasítékokkal ellátott, szalag­alakú (g) redőben van vezetve, amely a (c) résznek a (b) részből való szándéko­dat tan kioldódását megakadályozza. A befűzött (h) iratok leiszorítására cél­szerűen a fölfűző szerkezet (b) részének peckein vezetett (i) sin szolgál, amelyen a mappa hátából kiinduló, fémbetéttel merevített (k) huzószalagoik vannak oly módon elrendezve, hogy a (h) iratok tetszés szeiríint szorosan befoghatok vagy meglazíthatok. A mappa használati módja a következő: Az átlyukasztott (h) iratokat, miután az (i) szorító sint a (k) huzószalagok meg­lazítása után a fölfűző peckekről levet­tük és a (b, c) részeket szétfektettük, a fölfűzéisnek megfelelő helyzetbe hozzuk (3. ábra) és azután ezien helyzetükben biztosítjuk (1. ábra). Valamelyik irat ki­vétele alkalmával ugyaniezekejt a műve­leteket végezzük, míg ha egy iratot el aka­runk olvasni, akkor a (k) huzószalagok meglazítása után a (c) részt átfektetjük

Next

/
Thumbnails
Contents