72938. lajstromszámú szabadalom • Láncáttételhez való önműködő láncfeszítőberendezés

van. Ez a karima képezi az egyik gyürü­alakú szorítópoifát a gyürűalakú (f) hajtó lánckerék számára, melynek furata na­gyobb átmérőjű, mint a (c) karmantyú külső fölülete és mely egyik oldalán vul­kanizált fiberből, vagy efféléből vagy (g) réteggel van bevonva. Az (f) hajtó lánc. kerék másik, gyürűalakú (h) szorítópo­fája, mely sízintén (g) fiberburkolattail van ellátva, a (c) karmantyún egy (j) ék hosszában eltolható és egy (k) csaivar­rúgó segélyével szoríttatik az (f) hajtó lánckerékre, mely rugónak egy a (c) kar­mantyún (m) keresztszeg segélyével megerősített, (n) gyűrű karimája szolgái el len támaszul. Természetes, hogy a (k) rugóban fölhalmozott munkamennyiség helyes arányban kell hogv álljon az (ó) lánc (1. ábra) segélyével a (p) hajtott lánckerékre átviendő munkamennyiség­gel, úgy hogy az (f) hajtó lánckeréknek a súrlódása által való magával vitele és a láncfeszültség által való visszahuzaitása közt az alig mérhető időközökben végbe­menő váltakozás szabályosan történik. Az 1. ábrán a (g) pontozott vonal a (c) karmantyú külső kerületét, az (r) ponto­zott vonal pedig a gyürüalalkú (f) hajtó lánckerék belső kerületét jelöli. Látható ebből, hogv milyen helyzetet foglal el rendszerint ez a lánckerék, midőn az (o) láncnak kezdetben a szereléskor kiadódó hosszfölöslege van és azután, az (s) nyíl irányában végbemenő forgásakor, a lánc önműködően megfeszül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Láncáttételekhez való önműködő lánc­feszítő berendezés azáltal jellemezve, hogy egy gyürűalakú hajtó láncke­rék, két, a hajtctengellyel együttforgó gyűrűalakú szorítópofa közt, tengelye körül (kerülete irányában) és rediáli­san eláll íthatóan van szerelve. 2. Az 1. pontban igényelt önműködő ' láncfeszítő berendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az egyik gyürűalakú szorítópofát egy a hajtótengelyre fölékelt karmantyú karimája, a másikat pedig egy a kar­mantyún egy ék mentén eltolható és rugónyomás alatt álló gyűrű alkotja. (1 rajzlap melléklettől.) PALLAÍ HeaíVÉN rt AMMAC NlOMOA J» BUOAPtS I

Next

/
Thumbnails
Contents