72936. lajstromszámú szabadalom • Ajtókilincspár

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72936. szám. VIIl/d. OSZTÁLy. Ajtókilincspár, ELECTR. BOGENLAMPEN- & APPABATE-FABRIK G. M. B. H. CÉG ÉS JULJUS NEU BANKCÉG NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 11-ike. Elsőbbsége 1917 május hó 26-ika. iA találmány tárgya ajtókilincspárok, tehát oly ajtókilincsek elrendezésére vo­natkozik, melyek egy ajtónak két ellen­kező oldalán közös tövisre vannak sze­relve. A találmány lényegei abban áll, hogy a tövist mindkét oldalon lazán lehet a kilincsforditók üreges nyakába betolni •és ezekben bizonyos meghatározott mély­ségben rögzíteni. Ilyként ugyanazon al­katrészeket lehet kényelmesen és egy­szerűen az ajtó különböző vastagságához alkalmazni. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem megoldása van Vázlatos metszetben föltüntetve. Az (1) kilincsfordítók a (2) nyakdara­hokba vannak beillesztve, melyeknek t ürege a (3) négyszögletes tövis fölvéte­lére szolgál. Ezen tövis a rajz szerint a (4) ajtón való megerősítésie esetén a (2) nyakdarabok üregeit hosszirányban nem teljesen tölti ki, hanem vékonyabb ajtó­nál mélyebben, vastagabb ajtónál pedig kevésbé mélyen nyúlik a nyak üregébe. SZABADALMI IGÉNY. í v Ajtókilincspár, melyet az jellemez, hogy a tövis lazán tolható mindkét olda­lon a kilincsforditók üreges nyakába, amelyben meghatározott mélységben erősíthető meg, hogy a kilincspár kü­lönböző vastagságú ajtókra legyen szerelhető. (1 rajzlap melléklettel.) 9éBz/éNvr«wwÁa «VOMOÁJA avjoAfwTwi

Next

/
Thumbnails
Contents