72934. lajstromszámú szabadalom • Agglomeráló kemence

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72934. szám. * XII/d. OSZTÁLY. Agglomeráló-kemence. APOB ELEMÉR OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS HOCKING HENRIK OKL. KOHÓMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 28-ika. Finom poralakú, egyáltalán túl kicsiny darabokban lévő ólom, réz és más érce­ket, mint amilyenek pl. a kohászati üzemben nagy mennyiségben előfordul­nak, a további kohászatra oly módon tesznek alkalmassá, hogy azokat kötő­anyagok hozzáadásával' vagy anélkül nagydarabos halmazállapotba agglome­rálják, mikor is a további kohászati mű­veletnek ,már alávethet ők. Eddig az agglomerálást csak oly ké­szülékekkel tudták elérni, melyek kom­plikált voltuk miatt igen költségesek vol­tak és még azzal a hátránnyal is járták, hogy tanult és begyakorolt munkásokat igényeltek. Ezeknek a készülékeiknek üzembentártása és javítása is tetemes költséggel jár. A jelen találmány tárgya oly agglome­ráló kemence, mely igen egyszerű ós olcsó, a kohó által házilag is előállítható és nem igényel tanult .munkásokát; amellett a benne termelt anyag az eddigi! drága készülékekben termeittel teljesen egyenértékű. A találmány lényege abban áll, hogy egy szélcsatorna fölött szilárdan, vagyis helyhez kötötten elrendezett kemencének egyik vagy több oldalfala eltávolíthatóan és visszahelyezhetően van kiképezve. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a kemencének függélyes ha­rántmetszete, a 2. ábra vízszintes hosszmetszete az? 1. ábrának A—B vonala szerint, a 3. ábra pedig elölnézete. Az (1) légcsatorna fölött a (2) kemence van szilárdan alkalmazva, melynek egyik (3) oldalfala a találmány szerint eltávo­lítható. E célból a föltüntetett kiviteli alaknál ez az oldalfal a (4) tengelyre van fölfüggesztve, mely körül az 1. ábrán pontozottan föltüntetett helyzetbe kilen­gethető. A (3) oldalfalhoz célszerűen egy vagy több (5) húzóelem van erősítve, melyek (6) csigákon át Vannak vezetve és szabad végükön (7) súlyt hordanak oly célból, hogy a (3) oldalfalnak kilen­getése könnyebben menjen végbe. Zárt helyzetében a (3) oldalfalát tetszéssze­rinti módon, pl. a (8) lemezbe behelye­zett egy vagv több (9) ékkel vagy retesz­szel rögzítjük, melyeiknek eltávolítása

Next

/
Thumbnails
Contents