72931. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Röntgen- és rádiumsugárzással az állati testben képződő toxin előállítására

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. jg|W KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72931. szára. IV/h/SS. OSZTÁLY. Eljárás röntgen- és rádiumbesugárzással az állati testben képződő toxin előállítására. DR JUR. ET MED. ET PHIL. WINKLER NÁNDOR ORVOS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 15-ike. A 64786. sz. osztrák szabadalom (és ennek 64787. sz. pótszabadalma), vala­mint a 257473. sz. német szabadalom (és ennek 257474. sz. pótszabadalma) az addig ismeretlen volt és csak vizsgálódá­saimmal megállapított azt a tényt védi, hogy az állati testben az állati fehérjé­nek a röntgenfénnyel, illetve rádium­sugarakkal hosszabb időn át való besu­gároztatásnál képződő bomlási termékei elszigetelhetek és gyógyszerül használha­tók. Ez az eljárás magával hozzia, hogy a föntidézett szabadalmiak szerint kapott termékek nem egyenértékűek egymással, mert hatóéítékük a röntgencsövek vélet­len teljesítményétől és az állat bőrének minőségétől függ. Ezért a munkamethódikát, mely úgy elméletileg, mint gyakorlatilag sok kilá­tást nyújt a sikerre, javítani kellett. Uj útja annak, hogy köteelebb jussunk, ahhoz az eszményi állapothoz, hogy a röntgen-, 'illetve a rádiumbafás kémiai aequivalensét kapjuk, a rotterdami van) Stockum által (Nederland. Tydsichráfti voor Geneeiskunde 1912.) ismertté lett azon tény fölhasználásában kínálkozott, hogy az állati testen kívül lévő lépszövet besugárzásával sajátszerű anyagok kelet­keznek, melyek a tuberkulózisra gyógyí­tóan hatnak. Ezen az úton tovább ha­ladva, kísérleteket végeztem az élő állati testből aseptikusan bizonyos, lymphoci­tálkban gazdag szervek (lép, thymus, csontvelő, lympmirigy, mellékvesék) aiseptikus úton való eltávolítására és ezeknek e célból osiramentes állapotban folytonosan, .megszakítás nélkül, sok órán át, átlagban 100 óráig való besugárzása irányában. Besugárzó forrásokként rönt­gencsövek és radioaktív anyagok, mint rádium, thórium és aktinium jönnek itt elsősorban figyelembe. A lymphociták­ban gazdag szervekén kívül a máj szövet besugárzása is célszerűnek bizonyult. A besugároztatott szövetekből ugyanazon állatnem besugároztatott vérszéruma, vagy rádiumemanációtartalmú physioló­giai, konyhasóoldat segélyével extraktu­mot készítek és ezt az extraktumot,mely az Abderhalden-féle fermentumrmkciót mu­tatja, az állatok gyógyszérum előállításá­nál szokásos előkezelésének elve szerint, fokozódó adagokban valamely nagyobb állatba beföcskendezem és pedig egyide­jűleg röntgensugarakkal, illetve rádium-

Next

/
Thumbnails
Contents