72928. lajstromszámú szabadalom • Gépcsapágy mozgatható pesrellyel

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72928. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Gépcsapágy mozgatható persellyel. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 november hó 8-ika. Elsőbbsége 1915 november hó 9-ike. A gyakran ferdén állva dolgozó gép­csapágyakban nehézséget okoz egyrésft az a körülmény, hogy az olajat ily állal sukban is biztosan be kell adagolnunk, másrészt, hogy főleg magas olaíjszínnel működő csapágyakban az olaj kicsurgá­sát meg kell gátolnunk, ami kivált akkor okoz nagy gondot, ha a ferde helyzet hosszabb ideig tart. E föladatot mozgó perselyű csapágyak esetében a találmány szerint úgy oldjuk meg, hogy az olaj körfolyamát egészen a mozgó persely belsejében bonyolítjuk le. Az új csapágy kiviteli példáját a csa­tolt rajzon tüntettük föl. E példához ten­gelyperemes kenésü csapágyat vettünk alapul, mint amely ferde helyzetben is jól működik. A csapágy furatát (a)-val, a hasítékot, amelyben a tengely megvas­tagított pereme forog, (b)-vel, a csap­ágy pesnsieiyét pedig az esetleg szükséges) (fehérfémből való) béléssel (c)-vel jelöl­tük. A persely a (g) tok (e, f) golyós ágyá­ban mozoghat. A találmány szerint a mozgó (c) per­sellyel a (h) olajvájú van szilárdan összekötve. A tengelyről lejfolyó olajat az (i) és (k) fölfogó hornyokból a pontozva jelölt (1) és (m) csatornák vezetik a (h) olaj térbe vissza. Ezen új elrendezés folytán nagyobb mennyiségű olaj bármily hosszú ideig tartó s tetszőlegesein ferde helyzeitben sem folyhat ki a csapágyból. Az olaj szine nincs oly ingadozásnak alávetve, amely a kenést hátrányosan befolyásolná. Az olajat a tengely (b) kötege vezesti a per­selybe, amely innen az (1) és (m) csa­tornákon át szinte egész mennyiségében visiszafolyik az olajvájúba. E csatornákat oly magasan rendezzük el, hogy az olaj a különféle ferde helyzetben ne folyhas­son ki rajtuk. A csapágy végein elrendezett olajfogó hornyok mögötti rövid (n, o) futó fölü­letekből eredő, olajveszteséget kikerü­lendő, az olajvájú falán (p) nyilasokat alkalmazunk, amelyek a ház és a persely közötti (q) térbe összegyűlt ki fecsken­dett olajat a csapágy ferde helyzetében az olajvájúba visszavezetik. Hogy igen nagy hajlású és sokáig tartó

Next

/
Thumbnails
Contents