72927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés filmeknek olajtalanítására

az olajos film és itaitópapirossizalag összegön gy öl í tésé r & szolgál. A (k) dob tengelyére van csavarolva és kézi foir­gattyüval vagy motorral forgatható. Az (í) dob épúgy, mint az (f) és (g) dob a (b) csúszórugó, vagy egyéb fékezőbere;n~ dezés révén tartatik forgó tengelyéin, úgy hogy lassabban foroghat, mint a (k) dob, ami akkor szükséges, midőn az olajtala­nítás után a papír és a film külön-külön fölgöngyölítendő. Azon dobot, melyen az olajtalanított film a papirszalaggal együtt foglalhelyet a (b) csapágybak egyik tengelyére dugjuk és a filmet a (k) dobra, a papírszalagot pedig az (i) dobra göngyölítjük. SZABADALMI IGÉNIEK. 1. Eljárás filmeknek olajtalanítására, az­által jellemezve, hogy az olajos filmet egy itatópapirosszalaggal együtt egy cloba'a, vagy tengelyre erősen fölgön­gyölítjük és azon addig hagyjuk, míg a film fölületén és perforálásában lévő olaj az itatós vagy szürőpapiros által fölsizivatik. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás végre­hajtására szolgáló berendezés ág­áltál jellemezve,, hogy két (b) és (c-) csap ágy bakon két-két filmdob van elrendezve, melyek közül két dob (i) és (k) szíj- vagy lánchajtás révén egy­mással kényszermozgásban van ösz­szekötvei. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a (b, c) és (i) dobokon (h) esúszórugók vannak alkalmazva oly célból, hogy feszes felgöngyölítés mellett az (i) filmdob legömgyölítése alkalmával csekélyebb forgásszámmal legyen forgatható, mint a (k) filmdob. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents