72924. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonórostnak bizonyos délszaki növények háncsrostjaiból való előállítására

lárdságú, rendkívül hosszú szálú, hajlé­kony és fonási célokra kitűnően alkal­mas rostokat kapunk, melyeik úgyszól-i ván tiszta celluloseból állnak. A kapott rostokat fésülés, kártolás' és más fonó­iparban ismert eljárás útján alakítjuk fonallá, cérnává, jnely fonal ruhaszöve­tek előállítására kiválóan alkalmas. A rosiból kapott fonalat akár csupán lánc, akár lánc és vetülék gyanánt sző­hetjük be a szövetbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás fonórostnak bizonyos dél­szaki növények háncsrostjaiból való előállítására, jellemezve azáltal, hogy az Aloineae alcsaládhoz tartozó Aloe-Tourn., még pedig célszerűen az „aloe vulgáris" vagy „aloe africana" species friss leveleit célszerűen fa­tőkén fakaHapáccsBil létesített ütés útján megmunkáljuk és törés vagy tiloláls útján foszlatjuk. 2. Az 1. alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja, jellemezve az­által, hogy a leveleket foszlatás előtt ázta Lássál, illetve főzéssel, még pedig célszerűen 15%-os szódaoldatban való főzéssel lágyítjuk. • • HÜM HMCVÍNV7AMMA« NY*IH>ÁJ« BU0APE81S*

Next

/
Thumbnails
Contents