72921. lajstromszámú szabadalom • Kiiktatószerkezet csipkeverőgépek verőcsévéi számára

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |Bn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72921. szám. XIV/c. OSZTÁLY. Kiiktató szerkezet csipkeverőgópek verőcsévéi számára. WALTER KELLNER CÉG BARMEN-WICHLINGHAUSENBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 24-ike. A jelen találmány tárgya kiiktató' szerkezet egyfonalú c si pikev e r őgépe-k verőcsévéi számára, melv találmány lé­nyege az, hogy a beiktató tolattyút oly emelőkar vezérli, mely egyúttal a csipke­verők számára való fogót is hordja, mi­mellett a tolattyú úgy van elrendezve, hogy lineáris mozgása mellett a vízszin­tesben is kilengetlie'tő, még pedig akkor, amikor legjobban előretolt helyzetében van, amikor tehát a verőcséve a fogótól; szabad. Ezáltal azt érjük el, hogy egy gyorsan következő verőcséve a tolattyút amennyiben még nem volna normális állásában, oldalt eltolja és mellette el­haladhat, miáltal a verőcsévetalp min­dennemű megsérülése föltétlenül meg van gátolva. Emellett a verőcsévetalp a súrlódás csökkentésére acélhüvellyel van ellátva. A mellékelt rajz 1—5. ábrái a talál­mány tárgyának példaképem foganatosí­tási alakját szemlélteti. A gép alsó járatlemezén rögzített kis (e) bakon, (1. ábra (a, g) emelő az (f) csap körül forgathatóan van ágyazva. Ez az emelő a (p) rúgó hatása alatt álló (i) fogót hordja, mely a veröcsévét a gépben! rögzíteni, illetve a továbbfutás­ban meggátolni van hivatva és melynek, csúcsa az (e) bak (o) fejében ágyazott (n) beiktató tolattyúba úgy kapcsolódik, hogy akkor, amikor a Jaquerd-gép a (g) emelőt ismert módon forgatja, az (n) to­lattyú és az (i) fogó között tartott (d) verőcsévetalp (3. ábra) a fogótól fölsza­badul és a tolattyú által a .járatpályába löketik, ahol röppentők isimert módon megfogják és körben hajtják. Hogy a 3. ábrában föltüntetett előre­tolt állásban az (n) tolattyút balra és jobbra lengővé tegyük, (sl ) hasitokkal el­látott (s) gyűrű van behelyezve (4. ábra). Ebbe az (s') hasítékba nyúlik be a (g) emelőnek lelapított (r) vége (2. ábra). Ezáltal lehetővé van téve a tolattyú el­tolódása, egyúttal azonban az (s) gyűrű körüli forgását is elérjük. Az (o) fejen (u) orsók körül forgathatóan (v) karok vannak elrendezve (3. ábra), mely karo­kat a (w) rúgó az (x) ütköző felé húzza. Ennek az elrendezésnek folyamányaként a tolattyú mindig középállását foglal­hatja el. Ha egy verőcséve már most balról vagy jobbról jön és a tolattyú még előretolt állásában van, akkor a verő­cséve még sem talál akadályt tovamoz­gásában, mert az (n) tolattyút egyszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents