72919. lajstromszámú szabadalom • Függőlakat

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72919. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Függőlakat. FINDEÍSEN OTTÓ SZEBSZÁMKÉSZITŐ NEUKÖLLNBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 5-ike. Jelen találmány tárgya oly függőlakat, mely újszerű biztonsági készülékkel van ellátva. Az ezideig ismert függőlakatoknak az volt a hátrányuk, hogy (a betörtök azok fedeleit erőszakkal föltörték és a zlárkalaintyút az átfűrészelés ellen és a lakat födelét fölnyitás ellen egy födő­kapoccsal védi. A találmány tárgyánlak egy példakénti kiviteli alakját a cslatolt rajz mutatja, melyen az 1. ábra egy hosszmetszetet mutat, a 2. ábra egy ^hosszmetszetet mutat a födélbiztosító metszetével, a 8. ábra egy hosszmetszetet mutat a födélbiztosító nézetével, és a 4. ábra a lakat keresztmetszetét ábrá­zolja. A lakat háza álil, miként ismeretes, az (1) fenékből, a (2) födélből, a (3) oldal­ból ós a (4) szegecsekből. A (3) oldal bemélyedésében van a találmány értel­mében a biztosíték, amely egy (5) födő­kapcsolat. A (6) csapszeg körül forog a (7) zárretesz, míg a (9—14) zárlem ezek a (8) csapszeg körül forognak és a (15) rugókkal vannak ellátva. Az összes zár­lemezek (9—14) a (16) pecekbe kap­csolódnak és a (17) tűsökön forgó (18) kulcs által lesznek mozgatva. A lakat mű­ködése a következő: ha a lakat, mint az 1. ábrán látható, nyitva van, az (5) födőkapcsolat, melyen a zárkaiantyú át­hatolására két nyilas van, a bemélye­désbe lesz betolva és azután a lakat a zárfülbe lesz akasztva és kétszer be­csukva. A (2) födél föltörése lehetetlen, mert az (5) födőkapcsolat ezt nem en­gedi. De a (7) kalantyú átfűrészelése sem lehettséges, mert ezt az (5) födőkapcso­lat elfödi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Függőiafcat azáltal jellemezve, hogy a lakat (1) födele ós (2) feneke a (3) oldalfal bemélyedésébe helyez:ettt (5) födőkapoiccisal van ellátva, mely a la­kat föltörését meggátolja. 2. Az 1. alatt igényelt függőlakat egy ki­viteli alakja azáltal jellemezve, hogy az (5) födőkapcsolat ki- és betolható és cserélhető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLM RÉSZVÉNY IAR6ASÁG NYOMOAJA BU0APG6TB*

Next

/
Thumbnails
Contents