72916. lajstromszámú szabadalom • Zsákelzáró

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72916. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Zsákelzáró. DH FBI ED ERNŐ ÜGYVÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 február hó 13-ika. A találmány tárgya zsák elzáró, mely nélkülözhetővé teszi a ma használt kö­tözőzisinegeket. Kötözőzsinegek beszerzése, a nini háborús idfrkbín nagyon nehéz, úgy, hogy ennek az új elzárónak valami­vel magasabb előállítási ára már csak azért sem jöhet szóba, mert az elzáró számtalanszor újra használható. Különös előnyei közül megemlítendő még ' egy­szerűsége, könnyen kezelhetősége és különféle nagyságra állíthatósága. Mellékelt rajzon 1—4. ábrák a találmányt különböző helyzetekben mutatják, a teljesen nyi­tott állapottól a zárt helyzetig, 5. ábra pedig metszet a 4. ábra (A—B) vonala szerint. Lényegében á találmány két félkör­alakú (15—16) karból áll, melyek (17) végüknél csuklósain össze vannak erő­sítve. Ezeknek a (15, 16) karoknak sza­bad végein tetszésszerinti záróberendezés van, amelynek segélyével a szabad kar­végek egymás mellett rögzíthetők. Jelen kiviteli alaknál a (16) szabad karvéghez félköraiakú (18) kar van csuklósan erő­sítve, melyhez viszont a (19) helyen egy másik (20) kar csatlakozik csuklósan. Ezen (20) kar (7) szabad vége, horog­szerüen van hajlítva és a (15) kar (5, 6) horgaival működhet együtt. Aszerint, a minit a (7) horog az egyik (5), vagy a másik (6) horogba akad, a zsákelzáró szűkebb, vagy tágabb. Lényeges része még a találmánynak a (15) kar (3) nyúlványa, mely zárt hely­zetben a (16) karra fekszik és arra szol­gál, Rogy megakadályozza a zsáknak a zár (18) és (20) részei közé csípődésiét. Ugyanis amidőmu a (7) horog az (5, 6) ellenhorgokba akasztaitik, a (3) nyúlvány a (2. ábra) szerint elzárja a (15, 16) ka­rok közötti hézagot. A (18, 20) zárórészek oly módon van­nak alakítva, hogy zárt helyzetükben a (4. ábrának) megfelelőcin az elzáró karok k ö ralakj áh oz simulnak. Ezenkívül a (16) kar, mely alá zárt helyzetbein a (18) zárókar kerül, egy (8) nyúlvánnyal bir s ennek megfelelően a (18) zárókar is el van látva egy szern­alaikú (10) nyúlvánnyal. Ezeknek (9, 11) fúraitai zárt helyzetben egymásra kerül­nek és érintkező fölületeik az (5. ábra) szerint olyképen vannak megmunkálva, hogy rugalmasan egymásba pattanhatnak. Mellékelt xajz szerint e célból az egyik (9) furat széle mélyíttetik, a másik (11)

Next

/
Thumbnails
Contents