72912. lajstromszámú szabadalom • Eljárás többszínű nyomatok fölületének domborítására az eredeti festmény relieffölületeinek megfelelő kiemelésével

— 2 — padéik keletkezik, mely vas- és ólom alá­öntés'sel még vastagítható és most már alakmás gyanánt szolgál. A második mód szerint a lenyomatnak az ismertetett úton kezelt fölüle'tére a melegben képlé­keny, gyorsan száradó anyagból való, pl. keménygumilemezt sajtolunk, úgy hogy a lemez a lenyomat felületének legfino­mabb kiemelkedéseihez hozzásimul és megkeményedés után a lenyomati fölü­letnek hű negativját tartalmazza. Az egyik vagy másik módon kapott alakmásról már most pl. kéregpapirból kölyüt (patricát) készítünk. Az így kapott alakmás és kólyü már most az eredeti festmény szines nyomatai sorozatának folytatólagos domborítására szolgál oly módon, hogy ezen szines nyomatokat a helyes helyzetben a kólyü és alakmás közé helyezzük és domborítjuk. Emellett a domborítás megtörténte után a mélye­désekkel bíró szines nyomat hátsó olda­lát célszerűen födölappal borítjuk, fölü­letét pedig lakkal vonjuk be. Az ily mó­don kezelt lenyomat által előidézett ha­tás pontosan egyezik az ered éti képével. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás többszínű nyomatok fölüle'té­nek domborítására az eredeti fest­mény relief-föl ületének megfelelő ki­emelésével, jellemezve azáltal, hogy egv színes nyomatot vászon-raszter­rel elődomborítunk és az eredeti fest­mény paSztózus helyeinek megfelelő helyekre, ecset segélyével gyorsan merevedő, kenhető masszát rakunk, föl, ezt kö ve t öl eg az ily módon kezelt lenyomatról negativlemezt készítünk, mely a domborításnál alakmás gyár nánt szolgál. 2. Az 1. alatti igényben védett eljárás. foganatosítási módja, jellemezve az­által, hogy egy negatív lemezről cél­szerűen kéregpapirból való kölyüt sajtolunk és hogy a sorozatos szines nyomatokat az ily módon előállí­tott alakmás és kölyü között dombo­rítjuk, ennek megtörténte után hátsó oldalát födölappal, mellső oldalát pe­dig lakkal vonjuk be. 3. Az 1. alatti igényben védett eljárás fo­ganatosítási módja, jellemezve azáltal, hogy az alakmás előállítása az 1. igénypont szerinti eljárás útján elő­kezelt lenyomatról galvanoplasztikusi úton történik. 4. Az 1. alatti igényben védett eljárás­foganatosítási módja, jellemezve azál­tal, hogy az alakmás előállítása, az 1. igénypont szerint kezelt lenyomat­ról egy melegben képlékeny anyagból való lemeznek a lenyomatra való* sajtolásával történik. PAilAE RÉSZVÉNYT ÁRSA8ÁG XYOMOÍm dOOAPW I

Next

/
Thumbnails
Contents