72908. lajstromszámú szabadalom • Reteszelőszerkezet rönkfaszállító kocsik rakoncáihoz

SZABADALMI IGÉNYEK. Reteszel őszerkeizet röiikfaszáU itó ko­csik rakoncáihoz, jellemezve a rakom­eát elreteszelő, kihúzható nyelv által, mely kihúzásánál oly helyzetet vesz föl, amelyben egyik részének túlsúlya van, úgy hogy a rakonca fölállításánál a nyelv önműködően elreteszelő hely­zetébe tér vissza.. 2. Az 1. igényben védett reteszelöszerke­zet foganatosítása alakja, azáltal jelle­mezve, hogy nyelv vagy vezetéke ferde kivágással van ellátva, míg a vezetékben vagy a nyelvben az emlí­tett kivágással együttműködő pecek van ágyazva, úgy hogy a nyelv kihú­zásánál ferde helyzetbe emelkedik föl és a rakonlca fölcsappantás.a után el­r'eifceiszelő helyzetébe tér visza. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVEN i T XflíJASÁÜ NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents