72907. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ágyazás járműkerekekhez

Megjelent íí)18. évi november hó 7-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI ||jw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72907. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rugalmas ágyazás járműkerekekhez. POLLÁK KÁROLY KERESKEDELMI HIVATALNOK KGL. WEINBERGÉBEN. A bejelentés napja 19X7 márcins hó 23-ika. Elsőbbsége 1917 március hó 9-ike. Jelen találmány jármüvek, pl. kerék­párok, jaMo 'roiS-kerékpárok, autoinobilŐk és effélék kerekeinek rugalmas ágazá­sára vonatkozik, ami a jármüveken nem rugalmas kerekek alkalmazását tesizi le­hetővé. A találmány abból áll, hogy a ke­rék tengelye a járműállványon rugalma­san van megerősítve, úgy hogy a jármű­álltványra a lökéseik, ha egyáltalában át­vitetnek, csak nagy mértlékben gyengítve vitetnejk át. A mellékelt rajzon egy járműkeréknek a találmánynak megfelelő rugalmas ágya­zása van bemutatva éis pedig pl. egy ke­rékpár hátsó kerekéé. A csak részben megrajzolt (b) hátsó kerékpárkerék (a) tengelyén egy (c) rúd van alkalmas) módon miegerőistíve. E rúdra egy ,(d) hüvely, vagy efféle Vain rá­tolva, mely a gárműállványra van fölerő­sítve . A rajzolt példánál ez a fölerősítés a (g) kerékpárállvány isimert (f) villájára (e) csavarok segélyével történik. A (g) kerékpár állvány a (d) hüvely útján egy a (h) csavaranyára támaszkodó (i) rúgón nyugszik, mely a kerékről jövő lökéseket legyengíti, ill. teljesén fölfogja. Az (i) rugó támasztékának (a jelen esetben a (h) cslavaranyániak) elállításá­val az (i) rúgó előfeszültségét és ezzel a rugalmasság mértekét a jármű terhelésé­nek és a várható lökések nagyságának megfelelően változtatni lehet. A (d) hü­velynek a kerékpárállvány (f) villájában való eltolásával pedig a kerékpárt hajtó (k) lánc feszültségét leiheit beállítani. A rugalmas ágyazás az (i) rúgó helyett Valamely pneumatikus szerkezettel (üt­közővel, vagy effélével) is történhetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rugalmas ágyazás járműker ekekhez, melynek jellemzője az, hogy az (a) faeriéktengely a (g) járműállványon rugalmasan van megerősítve. 2. Az 1. poinitban igényelt rugalmas ágya­zás foganatosítási alakja, melynek jel­lemzője, az, hogy az (a) keréktenge­lyen egy (c) rúd van megerősítve, imelyre egy a (g) járműállvánnyal összekötött (d) hüvely, vagy efféle van lazán rátolva, mely utóbbi egy a

Next

/
Thumbnails
Contents