72900. lajstromszámú szabadalom • Tűtáska

Megjelent 1918. évi október üó 29-én . MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72900. szám, VI/a. OSZTÁLY. Tűtáska. WALDES & C° CÉG PRÁGA/M WRSCHOWITZBEN. A bejelentés napja 1918 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1915 április hó 7-ike. Tűket ismeretes módon úgy csomagol- 1 nak, hogy azokat adjusztáló kártyába vagy egy lapba dugják és ezt azutáni tás­kába vagy rendszerint papírból készült hüvelybe helyezik. A találmány értelmében az adjusztáló kártya a táskával úgy van összekötve, hogy a kártya a táskától teljesen el nem választható és amellett a kártya a táská­ból a tűk könnyebb kivétele céljából ki­tolható. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítása alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a nyitott táska hátsó nézete, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra x—x vonala szerint, a 3. ábra a táska hosszmetszete betolt kártyával, a . 4. ábra pedig ugyanily metszet kihú­zott kártya mellett. Ismeretesnek van föltételezve az (ta, b) táska bedugott és kihúzható (d, e) kár­tyával, melyben az (f) tűk vannak be­dugva, továbbá a (d) kártyán lévő (dl) zárónyelv. Hogy a kártya és a táska kö­zött a szerves összefüggést biztosítsuk, például a (b) táskaiháft (g) kivágásának megfelelően kisajtolt (h) nyelv Van a (d) kártyával összekötve. Mikor a kártya a táskába be Van dugva, a (h) nyelv a kártya és a táska hátlapja között fekszik (3. ábra), míg & kártya kihúzásánál a (h) nyelv a táska hátlapjával való összeköttetési élén le­göngyölődik és a kártya és a táska kö­zötti összekötő rész gyanánt ezt a két részt összetartja (4. ábra). A kártya, a nyelv és a táska célszerűen egy darabból is állhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tűtáska, azáltal jellemezve, hogy a tű számára való adjusztáló kártya haj­lékony (h) nyelv, segélyével úgy van a táskával összekötve, hogy a kártyá­nak ama helyzeténél, melyet az a táskán kívül a tűk kivétele céljából elfoglal, ez a két rész még minidig összefügg egymással. 2. Az 1. igényben védett tűtáska fogana­tosítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy a táiska (b) hátlapjából kisaj­tolt (h) nyelv van az adjusztáló kár­tyával összekötve. (i rajzlap melléklettel.) ^wub aébzvé«yi4«|maag hyonqúa jut-wwtm

Next

/
Thumbnails
Contents