72893. lajstromszámú szabadalom • Szelepnélküli szivattyú

Megjelent 1918. évi október üó 29-én. MAGY., ggfe KIR. SZABADALMI Jglg HIVATAL • SZABADALMI LEÍRÁS 72893. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Szelepnélküli szivattyú. MENDLIK ALADÁR MÉRNÖK ÉS SZÉKELY SÁNDOR MŰSZAKI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 30-ika. A találmány tárgya szelepnélküli szi­vattyú, melynél a dugattyút és1 szelepeket két egymással csuklósan összekapcsolt lemez pótolja. A szivattyú a következő részekből áll: (a) házban mozognak (b, b1 ) lemezek, melyek egyik végükön csuklószeirüen vannak összekapcsolva s ezen csuklós részük (e) tárcsánlak (f) csapja által moz­gatva körpályát ír le. A leimezek másik, végei (h, hl) csapokon megy keresztül, mely csapok a lemezek mozgásának meigfelelőieg elfordulhatnak, (h, hl) csa­pok (g, gl) csapágyakban vannak ágyaz­va. A lemezek az (a) ház fenék ós födőlap­jához hozzáérnek, (h, hl) csapokban tö­mören vannak vezetve s így az (a) házat 2 egymástól elválasztott részre osztják. A lemezekben (o, ol) 111. (u, ul) csatornák vannak, melyeit (h, hl) csapokkal to­lattyút alkotnak s a közeg ki és beömlé­sét szabályozzák, (r ós rl) részek által (b, bl) lemezek végei rugalmasak s így állandóan jól hozzászarúlniak (h, hl) csapok belső falához, miáltal jó tömítés éretik el. Működés: Ha az (e) tárcsa a nyíl irá­nyában elfordul, akkor annalk (f) csapja magával viszi a (b, bl) lemezeket. Míg az (f) csap az I. állásból a II. állásokba jut (1 ábra), a (b, bl) lemezek által te­relve az (a) tokban lévő közeg (ol) csa­tornán át az (il) jtérbe jut s innen (1) kiömlő) nyíláson át kiömlik. Ezalatt a (b, bl) lemezek másik oldalán lévő s a lemezek főntjelzett mozgása közben növekvő tér (i) csatornán át megtelik közeggel. Ha az (f) csap tovább fordul s a II. állásból ismét az I. állásba jut, ak­kor az I. oldalon beszívott közeg az (ul) csatornán át kiömlik, míg a II. oldalon lévő tér az (u) csatornán át megtelik új közeggel. Ezután a fönt leírt folyamat megismétlődik. SZABADALMI IGÉNY. Szelepniélküli kettős működésű szivattyú, melynél a szivattyúzást egymással csuklósan összekapcsolt s ezen olda­lon körpályán mozgó, másik végein forgó csapokban vezetett 2 lemez végzi jellemezve azáltal, hogy a lemezek vezetékeikkel való biztos tömítés céljá­ból hosszirányban föl vannak hasítva s ezáltal rugalmasan isziorulnak a veze­tékük gyanánt szolgáló csapok oldal­falaihoz. (1 rajzlap melléklettel.) palim néméiitáwwfr nonu bwowmtw.

Next

/
Thumbnails
Contents