72891. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkályha

Megjelent 1918. évi ok tóbe r ü ó 2 9-én . MAGY. gg* KIR. SZABADALMI IBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72891. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Fürdőkályha. KAICH MÁTYÁS SZERELÓMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 2-ika. Jelen találmánynak tárgya fürdőkályha, melynek lényege abban áll, hogy a tüzelő tér fölött egymással koncentrikusan há­rom henge;rköpenyt és a két belső henger­köpeny közzé egy kígyócsövet rende­zünk el. A (belső ós a középső köpeny között van elhelyezve a melegítő tér, amelyben helyet foglaló kígyóosiő tartal­mazza a fölmelegítendő, illetőleg a föl­melegített vizet. A középső és külső kö­peny közötti légréteg hőszigetelő gyanánt működik. Ezen két köpeny közötti tér esetleg hőszigetelő anyaggal is kitölthető. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve, ahol az 1. ábra egy fa- vagy széntüzelésű fürdő­kályhát, a 2. ábra pedig egy gáztüzelésű fürdő­kályhát szemléltet. A kályhának vízbevezető, vízkibocsátó zuhany- stb. szerelvényei teljeslen azono­sak az eddigi fürdőkályhák szerelvé­nyeivel. Az (a) belső és (b) középső henger­köpeny között van a (c) kígyócső elhe­lyezve, a (b) középső hengert pedig meg­felelő hőszigetelő réteg szabadonhagyása mellett (d) külső köpenye veszi körül. A közönséges fürdőkályháknak két kö­penye közötíi teret víz tölti meg, minek­folytán a köpenylemezek végeit forrasz­tással szükséges összeerősíteni,. e,wel szemben a jelen találmány tárgyát alkotó új kályhában a víz kígyócsőben foglal helyet, tehát a köpenyletmezek széleit nem szükséges forrasztani, hanem elegendő a széleknek szögecsellése, sőt egyszerű egy­másra fáncolása is. A közönséges fürdő­kályháknál a helytelen kezelés folytán oly gyakran bekövetkező forrasztó olvadás tehát az új kályhánál elő nem fordulhat. SZABADALMI IGÉNY. Fürdőkályha, melyet a tüzelő tér fölött koncentrikusan elrendezett három hengerköpeny és a két belső henger­köpeny között elrendezett kígyócső jellemez. (I rajzlap melléklettel.) pa4laö rémvény társaság nyomdája ruoapcte*

Next

/
Thumbnails
Contents