72889. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gázláng segélyével való melegítésre és főzésre

— 3 -nyában az üreges test felső nyitott végén áramlanak ki. Ezt megelőzőleg az égési gázok a bennük levő hőt úgy a vízzel, mint a beáramló friss levegővel is közlik. / SZABADALMI IGÉNYEK. ' 1. Eljárás tetszőleges anyagoknak tartá­nyokban, fazekakban és máseífélékben fütőláng segélyével való fölmelegíté­sére, főzésére stb. jellemezve azáltal, hogy a forró égés termékeket falak alkalmas elrendezése r'évén úgy ve­zetjük, hogy azok egyrészt a hevítendő anyagokat fölvevő teret és másrészt a lánghoz hozzááramló égési levegőt fölvevő elhatárolt teret súrolják oly módon, hogy az égési levegő előmele­gített állapotban jut a lánghoz. 2. Készülék az 1. igényben védett eljárás foganatosítására, jellemezve a heví­tendő anyagba bemerülő üreges test,, továbbá ebbe benyúló, mindkét vé­gén nyitott és belül az égési levegő hozzávezetésér'e valamint kívül az égési gázok elvezetésére szolgáló köpeny és végül az utóbbiba benyúló, az égési anyagot a lánghoz hozzávezető cső által. 3. Készülék az 1. igényben védett eljá­rás foganatosítására, illetve a 2. igény­ben védett készülök kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az égési le­vegő bebocsátására yáló nyíláis mé­lyebben fekszik, mint az égésterméke­ket kibocsátó nyílás. (1 rajzlap melléklettel.) t x \ 0allas részvény táflsasáo nyomdája bucapestes

Next

/
Thumbnails
Contents