72887. lajstromszámú szabadalom • Üvegből vagy egyéb fémpótló anyagból készült szifónfej

Megjelent 1918. évi október üó 29-én. MAGY. gl* KIR. SZABADALMI jHa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72887. szám XVIII/d. OSZTÁLY. Üvegből, vagy egyéb fémpótló anyagból készült szifónfej. BAUER JENŐ MŰSZAKI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 29-ike. A találmány tárgya üvegből, vagy egyéb fémpótló anyagból készült szifon­fej, mely mellékelt rajzon hosszmetszet­ben van föltüntetve. A folyadék fölvételére szolgáló (1) üveg nyaka kúpalakú, melyben a folya­dék kivezetésére szolgáló üvegcsövecske szintén kúpalakú része be van csiszolva és tömítetten zár. A tömítés fokozására az üvegnyakban elrendezett (4) száj­darab és az üvegcső fölső része között egy tetszés szerinti anyagból készült (3) tömítőgyűrű van helyezve és hasonló (6) tömítőgyűrű a száj darab lapos fölső része és az üvegnyakban csavarölt (7) kupak között van elrendezve. A (4) szájdarabban egy csap van be­csiszolva, melynek elforgatása által a szájdarab kifolyó csöve az (1) üveg belső terével közlekedik, úgy hogy a nyomás alatti folyadék kilöveltetik. Ha a csapot eredeti helyzetébe visszaforgatjuk, akkor a szájdarab elzáratik. A csapnak helyze­tében való rögzítésére (8) nyomórúgó szolgál. A csapnak zárt helyzetébe való önműködő visszaforgatására a c$ap nya­kát körülzáró és megfelelően rögzített (9) rúgó szolgál. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Üvegből, vagy egyéb fémpótló anyag­ból készült szifonfej azáltal jelle­mezve, hogy az üvegnyak nyílásának alsó része kúpalakú, melyben a folya­dék kivezetőcső kúpalakú (2) vasta­gítása tömítetten van becsiszolva, to­vábbá jellemezve azáltal, hogy az üvegnyakba csavarolt (7) kupak és a folyadékkivezető csövecske között egy csappal megnyitható szájdarab tömítetten van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti szifonfej egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a szájdarab megnyitá­sára szolgáló csap egy megfelelően rögzített rúgóval van ellátva, melynek segélyével a csap záróhelyzetébe ön­működően hozatik. (1 rajzlap melléklettel.) palla8 részvénytársaság nymwám budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents