72884. lajstromszámú szabadalom • Fül- és fejvédő

Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ]&& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72884. szára. XIX/c. OSZTÁLY­Fül- és fejvédő. KLEIN LAJOS TANULÓ MEZÓKASZONYBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 17-ike. Tudvalevő, hogy a harctéri sebesülések [ mellett rengeteg nagy a megsiketülések száma is, mert a fegyverek és különösen az ágyuk dörgése és az azok lövései okozta légnyomások ellen nincs kellő védelmi eszköz, csupán a fülek befogása avagy a szájak kinyitása. Miután ezen műveletek csakis akkor végezhetők, ha az ember a lövésre el van készülve és így a dördülés akusztikai és mechanikái hatása nem váratlanul éri, aim-i pedig csak igen ritkán lehetséges, egész természetes, hogy a katonák túl­nyomó többsége, különösen pedig a tü­zérek többé-kevésbé megsiketülnek. Ezt kívánja meggátolni jelen talál­mány, melynek egy példaképem kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja. Ezen rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát oldalnézet­ben, a 2. ábra elölnézetben mutatja "be, míg a 3. és 4. ábra egy részletet mutat. A rajzban (a) egy a fejre helyezhető puhán bélelt páncélsisak, melyhez (b) arcvédőpáncél1 és az ezen a (c) szíjak segélyével fölkapcsolható (d) mellvédő csatlakozik. A (b) arcvédőn az orrnyereg táján egy kis négyszögletes (e) kivágás van a látás céljaira és ugyanehhez a (b) arc védőhöz csatlakozik jobbról és balróli egy-egy (f) rúgópánton levő (g) fülvédő, mely egy (h) és (hl) keretből áll, me­lyek között az (i) vatta foglal helyet és amely (i) vattát a (j) csuklón nyitó (jl) födél szorítja le. Ha a (jl) födelet becsukjuk, úgy a vatta erősen benyomul a fülkagylóba és a külső halló járatba és a dobhártyát megvédi a káros hatások ellen. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fül- és fejvédő különösen harcászati célokra jellemezve a fejet, arcot és mellet védő acélpáncél által. 2. Az 1. alatt igényiéit fül- és fejvédő jellemezve a mechanikai és akusztikai hatások ellen védő fülvédő által. 3. A 2. alatt igényelt fülvédő jellemiezive a fül védelmére szolgáló vattának a (h és hl) keretekkel való megfogása által és a (j) csuklón járó (jl) födél áltál, mely e vattát a fülfcagylóba és külső hallójárat nyílásába szorí'tjiai és ezáltal a fület megvédi. (1 rajzlap melléklettel.) mtum bémvéwtamma* ii'i'iiu., mmfm.oi.

Next

/
Thumbnails
Contents