72882. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tömör testeknek tisztva vasból cagy vasötvözetekből való előállítására

mérsékletekre való hevítéssel szilárd testekké zsugoríthatjuk, melyek a mecha­nikai megmunkálásnak megsérülés ve­szélye nélkül alávethetek. Kitűnt továbbá az is, hogy a föntemlí­tett eljárás igen lényegesen javítható azáltal is, hogy a vasport a sajtolás előtt laza állapotban kiizzítjuk. Iia emellett nem alkalmazunk túlságosan nagy hő­mérsékletet, akkor a por föltűnő módon csak oly kevéssé zsugorodik, hogy könnyűszerrel ismét szétdörzsölhető. Ez az eredmény sem volt előre várható, minthogy az eléktrolitvas lágysága a rézét, sőt az ólomét olyannyira megköze­líti, hogy a részecskék összesűlésére már az okkludált gázok kiűzése közben kellett számítani. Ez a kiizzított por nagyobb lágysága és utánaengedősége folytán a szóban forgó célra alkalmasabb, mint a kiizzítatlan por és hidraulikus sajtóval hideg állapotban rendkívüli mértékben szilárd és tömör testekké sajtolható. Az új eljárás főkép különböző tárgyak­nak tökéletesen tiszta, szénmentes vasból való előállítására alkalmas, de igen elő­nyösen használható oly tiszta vasötvöze­tek előállítására is, melyek más fémeket egészen meghatározott mennyiségben tartalmaznak. Ezen utóbbi cél elérésére úgy járunk el, hogy vagy mindjárt elek­trolitból valamely vasötvözet porát állít­juk elő, vagy pedig a vasporhoz más fé­mek porail adjuk. Az idegen fémporok tetszés szerinti eljárással állíthatók elő, de célszerűen a találmány tárgyát képező eljáráshoz hasonló módon is készíthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. » 1. Eljárás tömör testeknek tiszta vasból vagy tiszta vasötvözetekből való elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy vasnak, illetve vasötvözeteknek elek­trolitos úton kapott porából nlagy nyomásbal szilárd testeket sajtolunk, fezt követöleg ezen testeket redukáló gázkörben kellő hőmérsékletre való hevítéssel szilárdítjuk és esetleg rá­következő mechanikai megmunkálás­sal a kívánt alakra hozzuk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azáltal jellemezve, hogy az elektrolitosan kapott port a sajtolás előtt kiizzítjuk. 3. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja tiszta vasötvözetek elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy a vasporhoz a sajtolás előtt más fémek porait adjuk. paua8 neszvbwrl ár8a8ág nyomdája bucapkai**

Next

/
Thumbnails
Contents