72874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás konyaknak a fügeföldolgozás melléktermékekép való előállítására

Megjelent 1918. évi október h ó 14-én. MAGY. ggj* KIR SZABADALMI fB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72874. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás konyaknak a fügeföldolgozás melléktermékekóp való előállítására. LEONH. IB. OBERLINDOBER CÉG INNSBRUCKBAN. A bejelentés napja 1917 qktóber hó 4-ike. Jelen eljárási segítségével lehetővé vá­lik a fügefeldolgozásnál, anélkül, hogy a készített fügekávé jóságát ós mennyisé­gét a legcsekélyebb mértékben is csökken­tenők, melléktermékkép konyaknak elő­állítása, amenyiben a levegőn szárított fügét nem vetjük szokásos módon azon­nal pörkölésnek alá, hanem előbb vize­sítjük, majd ismét víztelenítjük és az eközben kapott levet lepároljuk; a párlat konyakot képez, mely jóság tekintetében a borból előállított konyakkal teljesen egyenértékű. A következőkben az eljárást részlete­sebben ismertetjük: A levegőn szárított fügét előbb vizesítjük, azután tetszis sze­rint vagy hajító gépekben vagy sajtokban a víztartalmát elvonjuk és a leve!, me­lyet fügelének nevezhetünk, fölfogjuk. \ víztelenített fügét ezután pörköljük, míg a fügelét, azaz a fügegyürnólcslével kevert vízmaradékot lepároljuk. Eközben a mos­lék besürüsödik és a még visszamaradó maradék a közben megpörkölt fügéhez hozzáadagoltiatilT es megőröltetik, míg a kapott párlatban elsőrendű konyak sajá­tosságaitól miben sem különböző termék­hez jutunk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás konyaknak füge földolgozásánál melléktermékkép való előállítására, azáltal jellemezve, hogy a levegőn szárított fügét a pörkölés előtt vizesít­jük, majd víztelenítjük és az ilykép kapott maradékot (fügelét) lepárol­juk, mely a keletkező elsőrendű ko­nyak tulajdonságaival bír. et'AAM RáMvéNVTMMA*Á« NVMwt.A kWmtW

Next

/
Thumbnails
Contents